Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7): η Ευρώπη στην αιχμή της έρευνας και ανάπτυξηςΤο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (Seventh Framework Programme - FP7) για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη είναι το κύριο όχημα της Ευρωπαΐκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της έρευνας στο χρονικό διάστημα 2007 - 2013. Μέσα σε αυτό εντάσσονται διαφορετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ κάτω από μια κοινή στέγη, προωθώντας τους στόχους της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της εργασίας. Το CORDIS είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος του προγράμματος, αλλά και όλων των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή έρευνα και τεχνολογία. Οι κατευθύνσεις του FP7 περιλαμβάνουν:

  • την ανάκτηση της ηγεσίας σε τομείς-κλειδιά στην επιστήμη και την τεχνολογία 
  • την προώθηση της δημιουργικότητας και της αριστείας στην Ευρωπαϊκή έρευνα
  • την ανάπτυξη και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού δυναμικού

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα επτά χρόνια του προγράμματος είναι 51 δισ. € και έχει διαιρεθεί σε μια σειρά από θεματικές προτεραιότητες από το Νοέμβριο του 2006. Το FP7 απευθύνεται σε μια σειρά από τελικούς χρήστες, περιλαμβάνοντας ιδιωτικές εταιρίες (με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημόσιους/κρατικούς οργανισμούς, και μεμονωμένους ερευνητές από την Ευρωπαϊκή ένωση, αλλά και πέρα από αυτήν. Το video είναι μια παραγωγή της Athenaweb σε σκηνοθεσία του Didier Malchair και αφορά στην έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος και συνοψίζει τις κυριότερες συνιστώσες του.

Pin It