Ευρωπαίοι ερευνητές βελτιώνουν την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρίαΤο Ευρωπαϊκό έργο Ask-IT (IP FP6) αποσκοπεί στη χρήση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού (semantic web) και διάχυτης ευφυΐας (ambient intelligence) για την υποστήριξη ατόμων με κινητικές αναπηρίες μέσω της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών και διαπροσωπειών που προσαρμόζονται στο περιβάλλον και το χρήστη. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ανοικτής και τμηματικής αρχιτεκτονικής υπηρεσιών και η σύνδεσή τους με τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (π.χ. EDGE ή UMTS) έτσι ώστε να μπορούν να ωφελήσουν τους χρήστες μέσω "έξυπνων" κινητών τηλεφώνων ή PDA. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται συνθετικοί χαρακτήρες, αναγνώριση και σύνθεση φωνής, νοηματική γλώσσα και φυσικές διαπροσωπείες.

Στο έργο συμμετείχαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) που ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σαν συντονιστής φορέας και το Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ. Το Ask-IT ήταν ένα από τα έργα που έφτασαν στην τελική φάση του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού ACCESS-IT που διοργανώθηκε το 2008.

Pin It