Μια βόλτα στο CERN σε 3 λεπτά


Το CERN, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως. Η κύρια ενασχόλησή του είναι η έρευνα πάνω στις βασικές έννοιες της Φυσικής, η αναζήτηση της δημιουργίας του σύμπαντος και το τι ακριβώς αυτό περιέχει. Εδώ, τα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα επιστημονικά όργανα χρησιμοποιούνται για να εξετάσουν τα στοιχειώδη σωματίδια από τα οποία αποτελείται η ύλη και, μέσα από τις συγκρούσεις των σωματιδίων, να μελετήσουν τους νόμους της φύσης. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά τα όργανα είναι επιταχυντές και εντοπιστές σωματιδίων. Στην πρώτη περίπτωση, ακτίνες από σωματίδια επιταχύνονται πριν συγκρουστούν μεταξύ τους ή με στατικούς "στόχους", ενώ οι εντοπιστές παρακολουθούν και μετρούν τα αποτελέσματα αυτών των συγκρούσεων. Το CERN ιδρύθηκε το 1954 και βρίσκεται κοντά στη Γενεύη, στα Γαλλοελβετικά σύνορα. Αποτελεί μια από τις πρώτες πανευρωπαϊκές ερευνητικές προσπάθειες, στην οποία πλέον συμμετέχουν 20 κράτη-μέλη.
Pin It