Μύθοι και αλήθειες για το λιθάνθρακαΟ κ. Αχιλλέας Πληθάρας, Εκστρατειών Πολιτικής του WWF Ελλάς, δίνει απαντήσεις σε όσα ακούγονται για την παραγωγή ενέργειας από εργοστάσια που χρησιμοποιούν λιθάνθρακα. Η κατασκευή και λειτουργία τέτοιων μονάδων έχει ξεσηκώσει τις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα, παρά τις διαβεβαιώσεις από τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το WWF Ελλάς καταρρίπτει μια σειρά από σχετικούς μύθους, όπως:

  • Ο λιθάνθρακας χρειάζεται σήμερα για την κάλυψη των αναγκών της Ελλάδας
  • Οι μονάδες λιθάνθρακα θα παράγουν φθηνό ρεύμα
  • Με τον λιθάνθρακα θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις για μείωση του CO2 έως το 2020
  • Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) δεν φθάνουν για την κάλυψη των αναγκών και, εξάλλου, ο λιθάνθρακας δεν αντιστρατεύεται τις ΑΠΕ
  • Όλες οι μονάδες λιθάνθρακα θα είναι έτοιμες να εφαρμόσουν τεχνικές δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα
  • Οι μονάδες λιθάνθρακα βελτιώνουν την ασφάλεια εφοδιασμού

τελειώνοντας με δύο, όπως τις χαρακτηρίζει, "άβολες" αλήθειες.

 

Pin It