Πράσινη προπαγάνδα για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή το αντίθετο;


Πράσινη προπαγάνδα για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή το αντίθετο;

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Antonio Tajani παρουσίασε το σχέδιό του να γίνουν πράσινα τα πάρκινγκ στην Ευρώπη, με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εκπέμπουν μια αμελητέα ποσότητα αερίων θερμοκηπίου, ωστόσο, ορισμένοι Ευρωβουλευτές είναι πιο επιφυλακτικοί σχετικά με αυτό ότι είναι μια πράσινη προπαγάνδα για τα αυτοκίνητα, καθώς οι μπαταρίες που τα τροφοδοτούν χρησιμοποιούν σπάνια αποθέματα λιθίου.

O Antonio Tajani είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2008 και επίτροπος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα από το Φεβρουάριο του 2010. Στο προηγούμενο διάστημα, ήταν επίτροπος για τις μεταφορές και με βάση αυτήν τη θέση προωθεί τη χάραξη μιας Ευρωπαϊκής στρατηγικής για καθαρά και ενεργειακά αποδοτικά αυτοκίνητα.

Pin It