Χειρουργικές επεμβάσεις στο πρόσωπο: προσομοίωση στην οθόνη του υπολογιστή


Προσομοίωση χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο στην οθόνη του υπολογιστή

Το έργο CAS CMFS (Computer Assisted Cranio-Maxillofacial Surgery) που εκτελείται στο Ινστιτούτο Zuse του Βερολίνου πραγματεύεται την ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών για την προετοιμασία και το σχεδιασμό χειρουργικών επεμβάσεων με απεικόνιση σε 3 διαστάσεις. Η ακολουθία των βημάτων που εκτελούνται στο ειδικά διαμορφωμένο εικονικό περιβάλλον προσομοίωσης δίνει τη δυνατότητα στο χειρούργο ή το βοηθό του να πραγματοποιήσει τομές ή αναδιατάξεις σε οστά με διαδραστικό τρόπο, πάνω σε ένα εικονικό μοντέλο του ασθενούς. Εκτός από αυτό, το σύστημα επιχειρεί να προβλέψει την εμφάνιση του ασθενούς μετά την εγχείριση, ειδικά όταν αυτή περιλαμβάνει κάποια εργασία αναδιάταξης.

Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία αποτελεσματικά, χρησιμοποιούνται αποτελέσματα εξετάσεων τομογραφίας υψηλής πιστότητας για να δημιουργηθεί ένα ανατομικό ορθό εικονικό μοντέλο του ασθενούς. Αυτά τα μοντέλα περιλαμβάνουν τόσο τα οστά, όσο και τους ιστούς στο πρόσωπο, ενώ αποτελούνται από τρισιδιάστατα πλέγματα που επιτρέπουν την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της επέμβασης μέσω της γρήγορης επίλυσης μερικών διαφορικών εξισώσεων με αριθμητικές μεθόδους - οι εξισώσεις αυτές προσομοιώνουν την παραμόρφωση των ιστών του ασθενούς από την εγχείρηση χρησιμοποιώντας αρχές της ελαστομηχανικής σε τρεις διαστάσεις.

Pin It