Ο ΟΟΣΑ μετρά τις επιδόσεις και την ευτυχία των μαθητών ανά χώρα


1124
vote
Ο ΟΟΣΑ μετρά τις επιδόσεις και την ευτυχία των μαθητών ανά χώρα

Κάθε τρία χρόνια, ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη - OECD) μετρά τις επιδόσεις των 15χρονων μαθητών σε πάνω από 65 χώρες ανά την υφήλιο. Στη μέτρηση του 2012 (PISA - Programme for International Student Assessment) συμμετείχαν 510.000 μαθητές από χώρες των οποίων ο συνολικός πληθυσμός φτάνει στα 28 εκατομύρια. Οι δύο διαστάσεις στην εικόνα του Buzzfeed αντιστοιχούν στην επίδοση των μαθητών που διαφώνησαν ή συμφώνησαν στην πρόταση "Νιώθω ευτυχισμένος στο σχολείο" και στο μέσο όρο των ατομικών τους επιδόσεων στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις θετικές επιστήμες.


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Keywords: