Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διδάσκουν τον προγραμματισμό στα σχολεία τους και γιατί;


1260
vote
Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διδάσκουν τον προγραμματισμό στα σχολεία τους και γιατί;

Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διδάσκουν τον προγραμματισμό στα σχολεία τους και γιατί; Το European Schoolnet εξέδωσε την έρευνα με τίτλο "Computing our Future" με απαντήσεις από 12 Ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες περιγράφεται ο ρόλος του προγραμματισμού στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος και τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας.

Η ανακοίνωση της έρευνας συνέπεσε με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2014 (Europe Code Week), στην οποία διοργανώνονται πάνω από 380 εκδηλώσεις διδασκαλίας προγραμματισμού σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων, αλλά και σε ενηλίκους. Παρακολουθήστε τις εξελίξεις της Europe Code Week στο Facebook ή στο twitter μέσω του hashtag #codeEU.


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Keywords: