Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Fortnite σαν ευκαιρία να συζητήσουμε με τα παιδιά;


653
vote
Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Fortnite σαν ευκαιρία να συζητήσουμε με τα παιδιά;

Το Fortnite έχει συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα παιδιών και γονιών, τόσο λόγω της θεματολογίας του, όσο και της επιτυχίας που έχει σημειώσει: σήμφωνα με την Epic, την εταιρία που το αναπτύσσει, πάνω από 78 εκατομμύρια άτομα παίζουν Fortnite σε όλον τον κόσμο (Σεπτ. 2018). Αν και το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από έντονη δράση και μέτριο επίπεδο βίας, μάς δίνει πολλές ευκαιρίες να το χρησιμοποιήσουμε σαν ευκαιρία συζήτησης, αλλά και βελτίωσης των δεξιοτήτων στα παιδιά που παίζουν


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Keywords: