Έμφαση στην Έρευνα και Τεχνολογία στις νέες δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙΠηγή

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα


1260
vote

Την έναρξη των πρώτων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ) ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικά για τη νέα περίοδο, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα "Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική - Φάση 2", με στόχο τη διάχυση της τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση των παραγωγικών διαδικασιών και τη δημιουργία ισχυρών δικτύων μεταξύ της βιομηχανίας, του ερευνητικού ιστού και των παγκόσμιων αγορών, ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βιώσιμο οικοσύστημα ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της μικροηλεκτρονικής. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία cluster επιχειρήσεων μικροηλεκτρονικής στην Πάτρα.

Επιπλέον, για την ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση "Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις" (voucher for SMEs), προκειμένου να υποστηριχθούν οι τεχνολογικές ανάγκες των ΜΜΕ και να διευκολυνθούν στην αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών από ενδιάμεσους φορείς καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά Κέντρα, κ.ά).

Τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί και άλλες δράσεις στον τομέα της Έρευνας & Τεχνολογίας που αφορούν την προετοιμασία νέων Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας, διακρατικές διμερείς συνεργασίες, καθώς και συμμετοχή ελληνικών φορέων σε Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (JTI) και σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA-NET).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" περιλαμβάνει ακόμη δράσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και τη δημιουργία ζωνών υποδοχής σκαφών σε εμπορικούς λιμένες καθώς και δράσεις στον τομέα της Ενέργειας (υλοποίηση του αγωγού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι, επέκταση του δικτύου διανομής από Οινόφυτα έως Χαλκίδα και εγκατάσταση συστήματος διανομής για βιομηχανικούς καταναλωτές στην Εύβοια, σταθμός συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρεβυθούσα, κ.ά.).

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007- 2013 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του ΥΠΑΝ (Μεσογείων 56 Αθήνα, τηλέφωνο 801 11 36300).