Η ΕΕ προτείνει νέα διεθνή στρατηγική για να βάλει την Ευρώπη ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη της έρευνας και της τεχνολογίαςΠηγή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή


1287
vote

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να εργαστούν από κοινού για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για τη διεθνή συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, ακόμα και με χώρες εκτός της ΕΕ, και κυρίως στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπου η ΕΕ κατέχει εξέχουσα θέση και εξάγει τεχνολογία. Ο στόχος της επιτροπής είναι να συνεισφέρει στη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης παγκοσμίως, κάνοντας παράλληλα την Ευρώπη περισσότερο ανταγωνιστική σε αυτούς τους τομείς. Η πρόσκληση της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη αφορά στη χάραξη κοινών προτεραιοτήτων σε τομείς όπου η έρευνα στην ΕΕ θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία.

Σύμφωνα με τον Janez Potočnik, τον Ευρωπαίο επίτροπο για την έρευνα και τις επιστήμες, «Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες δράσεις. Δεν υπάρχει τομέας στον οποίο αυτό να εμφανίζεται πιο έντονα, από την επιστήμη. Οι διεθνείς εταίροι μας έρχονται κοντά στην Ευρώπη, χάρη στο αποκεντρωμένο μοντέλο της, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με τοπικούς κυβερνητικούς παράγοντες και ερευνητικές προτεραιότητες όταν θέλουν να συνάψουν πιο στενές σχέσεις συνεργασίας. Στόχος του στρατηγικού μας πλαισίου είναι να μετατρέψουμε, μαζί με τα κράτη-μέλη, τον Ευρωπαϊκό λαβύρινθο της έρευνας σε έναν ενιαίο ερευνητικό χώρο (European Research Area) ανοιχτή σε όλον τον κόσμο και η οποία θα προσελκύει τα δυνατότερα μυαλά και θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.»

«Σε μια εποχή όπου οι τηλεπικοινωνίες, το Internet, η κινητή τηλεφωνία και η τηλεόραση επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τη ζωή μας και την οικονομία στην ΕΕ, είναι επείγουσα ανάγκη να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των διεθνών δράσεων της ΕΕ στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών», πρόσθεσε η Viviane Reding, Ευρωπαία επίτροπος για την ΚτΠ και τα Μέσα Ενημέρωσης. «Αν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει την ηγετική θέση της στην επιστήμη και την έρευνα, θα πρέπει να βρούμε τους πιο αποδοτικούς τρόπους συνεργασίας μέσα στην ΕΕ και να μετουσιώσουμε τη διάθεση συνεργασίας με τρίτες χώρες σε πράξη.»

Τα κράτη-μέλη και η ΕΕ συνεργάζονται με τρίτες χώρες σε πληθώρα δράσεων, αλλά η έλλειψη κοινής στρατηγικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει οδηγήσει σε επικάλυψη των δράσεων και σπατάλη των διαθέσιμων πηγών. Την ίδια στιγμή, οι παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η επισιτιστική κρίση, αλλά το κενό στη χρήση της τεχνολογίας, αναδεικνύουν την ανάγκη για αποδοτικότερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Επιτροπή για να προωθηθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και η διατήρηση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Η σημερινή στρατηγική της ΕΕ ορίζει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διεθνή συνεργασία στην έρευνα και την τεχνολογία και περιγράφει τις βασικές αρχές της συνεργασίας, προτείνοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες για να ενδυναμωθεί ο ενιαίος ερευνητικός χώρος (ERA) με την ένταξη σε αυτόν των γειτονικών κρατών και τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με γεωγραφικό και θεματικό περιεχόμενο, και να βελτιωθούν οι συνθήκες για διεθνή συνεργασία και προώθηση της Ευρωπαϊκής τεχνολογίας παγκοσμίως.