Η κλιματική αλλαγή ανησυχεί τους Έλληνες περισσότερο από τους υπόλοιπους ΕυρωπαίουςΠηγή

Ευρωβαρόμετρο


1264
vote

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που ανακοινώθηκε σήμερα, οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και μάλιστα σε βαθμό αρκετά υψηλότερο από τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες βαθμολογούν το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των κλιματικών αλλαγών ως "πολύ σημαντικό" (βαθμολογία 7-10) σε ποσοστό 95%, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ-27 είναι 75%, ενώ το 82% των Ελλήνων απάντησε πως δε θεωρεί ότι η σοβαρότητα του προβλήματος έχει μεγαλοποιηθεί (ΕΕ-27: 65%).

Παράλληλα, στην ερώτηση σχετικά με το ποιο θεωρούν το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο ο κόσμος γενικά, οι Έλληνες έβαλαν το κλίμα και την επισιτιστική κρίση στις δύο πρώτες απαντήσεις τους σε ποσοστά που φτάνουν το 90%, πολύ υψηλότερο από το 65% του μέσου όρου της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, οι Έλληνες εντοπίζουν σημαντική υστέρηση σε σχέση με όσα πρέπει να γίνουν από την πλευρά των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών (97%), βγάζουν "κίτρινη κάρτα" στο κοινωνικό σύνολο σε ποσοστό που φτάνει το 78%, αλλά όχι και στους ίδιους, καθώς σχεδόν 3 στους 4 θεωρούν ότι έχουν λάβει μέτρα που στοχεύουν στο να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της έρευνας, 7 στους 10 Έλληνες έχουν μειώσει την κατανάλωση νερού στο σπίτι τους, ενώ 4 στους 10 έχουν επιλέξει φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Αντίθετα, διαχωρίζουν τα απορρίματα για ανακύκλωση μόλις σε ποσοστό 55% (ΕΕ-27: 76%) και αρνούνται να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους, προτιμώντας ένα μοντέλο που ρυπαίνει λιγότερο (6%, ΕΕ-27:18%)

Σαν κύριο λόγο αποτροπής των πολιτών από το να λάβουν περισσότερα μέτρα, οι Έλληνες υποδεικνύουν την άρνηση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και βιομηχανιών να το κάνουν πρώτες σε ποσοστό 60%, (ΕΕ-27: 42%) και ομολογούν ότι δεν είναι αρκετά πληροφορημένη ως προς το τι μπορούν να κάνουν σε ποσοστό πάνω από το 50%. Ακόμα, σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους δεν πιστεύει ότι η αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς μπορεί να επηρεάσει τις κλιματικές αλλαγές, ενώ το ποσοστό των Ευρωπαίων που δεν ενδιαφέρονται για το πρόβλημα αγγίζει το 10% (Ελλάδα: 1%)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 26.000 Ευρωπαίους (1.000 Έλληνες) την άνοιξη του 2008 με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων.