Η Κολομβία επιλέγει το Ευρωπαϊκό πρότυπο ψηφιακής τηλεόρασης DVB-TΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


1251
vote

Η Κολομβία γίνεται η δεύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, μετά την Ουρουγουάη, που επιλέγει το πρότυπο Digital Video Broadcasting (DVB-T) για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Η επιλογή μιας ανοικτής και χαμηλού κόστους τεχνολογίας θα βοηθήσει στη δημιουργία νέου, διαδραστικού περιεχομένου και σχετικών προϊόντων, δίνοντας ώθηση στην οικονομία και την κοινωνία της χώρας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η χώρα θα επενδύσει 150 εκατ. δολλάρια (100 εκατ. €) για να αναπτύξει το εθνικό και τοπικό δίκτυο δημόσιας τηλεόρασης. Παράλληλα, τα ιδιωτικά δίκτυα θα επενδύσουν σχεδόν 60 εκατ. δολλάρια (40 εκατ. €), έτσι ώστε το 25% του πληθυσμού να λαμβάνει ψηφιακό σήμα τηλεόρασης μέχρι το 2010. Οι σχετικοί αποκωδικοποιητές αναμένεται να κοστίζουν γύρω στα 34 δολλάρια (περίπου 23€)

Το πρότυπο DVB-T ορίζεται από μια κοινοπραξία περισσότερων από 280 τηλεοπτικών και άλλων παραγωγών, κατασκευαστών συσκευών, διαχειριστών δικτύων, ρυθμιστικών αρχών, κλπ. σε πάνω από 35 χώρες, η οποία στοχεύει στο σχεδιασμό διαλειτουργικών προτύπων για την καθολική πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα και υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο πρότυπο καθορίζει τη δομή του πλαισίου εικόνας που μεταδίδεται και τα χαρακτηριστικά κωδικοποίησης και διαμόρφωσης του σήματος της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Το πρότυπο DVB-T ήδη χρησιμοποιείται από περισσότερες από 120 χώρες στην Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Ωκεανία και προορίζεται να γίνει ένα παγκόσμιο πρότυπο, όπως ακριβώς και το GSM για τις κινητές τηλεπικοινωνίες.