Ο Tim Berners-Lee Ανακοινώνει τη Δημιουργία Νέου Ιδρύματος που θα φέρει τον Παγκόσμιο Ιστό σε Όλους τους ΑνθρώπουςΠηγή

openscience, W3C - Ελληνικό Γραφείο


1403
vote

Στη συγκέντρωση του Ιδρύματος John S. and James L. Knight Foundation στη Washington, o Tim Berners-Lee ανακοίνωσε τη δημιουργία του Ιδρύματος του Παγκοσμίου Ιστού: World Wide Web Foundation. Η αποστολή του Ιδρύματος είναι:

  • να προάγει Έναν Παγκόσμιο Ιστό που είναι δωρεάν και ανοιχτός,
  • να επεκτείνει τις δυνατότητες και την ισχύ του Παγκοσμίου Ιστού
  • και να επεκτείνει τα οφέλη του Παγκοσμίου Ιστού σε όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη.

Μετά από την ομιλία του Tim Berners-Lee, ο Alberto Ibargüen, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Knight, ανακοίνωσε το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της αποστολής.

O Tim Berners-Lee, είναι ο εφευρέτης του Παγκοσμίου Ιστού και Διευθυντής της Κοινοπραξίας του Παγκοσμίου Ιστού (W3C). Ο TBL (ακρωνύμιο του ονόματός του) επινόησε το όνομα "World Wide Web," έγραψε τον πρώτο εξυπηρετητή του Παγκοσμίου Ιστού, "httpd," και το πρώτο πρόγραμμα χρηστών (ένα περιηγητή και συντακτικό), το "WorldWideWeb," τον Οκτώβριο του 1990. Έγραψε την πρώτη έκδοση της γλώσσας μορφοποίησης εγγράφου με τη δυνατότητα χρήσης υπερσυνδέσμων, γνωστή ως HTML (HyperText Markup Language). Οι αρχικές προδιαγραφές του για URIs, HTTP και HTML αναθεωρήθηκαν και συζητήθηκαν σε μεγαλύτερους κύκλους καθώς εξαπλώθηκε η τεχνολογία του Παγκοσμίου Ιστού. Η αφοσίωση του Sir Timothy στην πρόσβαση από όλους και σε ανοιχτά πρότυπα για τον Παγκόσμιο Ιστό υπήρξε κινητήριος δύναμη πίσω από την ίδρυση της Κοινοπραξίας του Παγκοσμίου Ιστού (W3C) το 1994 στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratory for Computer Science (LCS), μαζί με την υποστήριξη του εκλιπόντος Μιχάλη Δερτούζου, μετέπειτα διευθυντή του LCS.

Σήμερα, το W3C είναι γνωστό ως ο διεθνής οργανισμός που ορίζει τα τεχνικά πρότυπα (standards) για την υποδομή και τις εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού. Το W3C έχει σχεδόν 400 Οργανισμούς Μέλη παγκοσμίως με τεχνικές ομάδες στο Εργαστήριο Computer Science Artificial Intelligence Laboratory στο MIT (MIT CSAIL) στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) στη Γαλλία και στο Πανεπιστήμιο του Keio στην Ιαπωνία. Τα μέλη του W3C στην Ελλάδα είναι το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων, Βίντεο και Συστημάτων Πολυμέσων του ΕΜΠ, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΙΤΥ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών), ο "Δημόκριτος" και το RESIT/AIT.

Ο στόχος του W3C και των Μελών του είναι να οδηγήσουν τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του αναπτύσσοντας πρότυπες τεχνολογίες (προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό και εργαλεία) που θα δημιουργήσουν τόπο συζήτησης για πληροφορίες, εμπόριο, ανεξάρτητη σκέψη και συλλογική κατανόηση.