Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ξεκινά τις εργασίες τουΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


1414
vote

Το Ευρωπαϊκό Ίνστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για την τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη, σηματοδοτεί την έναρξη των δραστηριοτήτων του με τη διεξαγωγή της πρώτης συνεδρίασης του πρόσφατα διορισμένου διοικητικού συμβουλίου του. Πριν από τη συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται σήμερα στη Βουδαπέστη, έδρα του Ινστιτούτου, θα τελεστούν επίσημα εγκαίνια παρουσία, μεταξύ άλλων, του ούγγρου πρωθυπουργού Ferenc Gyurcsány, του προέδρου της Επιτροπής José Manuel Barroso, και του αρμόδιου για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας επιτρόπου Ján Figel'.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την επίσημη έναρξη των εργασιών του ΕΙΤ σήμερα», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso. Το ΕΙΤ, προσελκύοντας και διατηρώντας τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό από όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, θα προσφέρει σπουδαία προστιθέμενη αξία στο ερευνητικό και καινοτομικό τοπίο της ΕΕ. Θα γίνει φυτώριο νέων ιδεών και θα βοηθήσει να γίνουν πράξη οι καινοτομικές ιδέες. Η δημιουργία του αποτελεί ορόσημο για την κατάκτηση της πέμπτης ελευθερίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης. Η συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου έχει ζωτική σημασία, επειδή, για παράδειγμα, το χάσμα του 85% περίπου που χωρίζει την ΕΕ από τις ΗΠΑ οφείλεται στην απουσία Ε&Α χρηματοδοτούμενης από επιχειρήσεις εξηγεί . Με την παρόδο του χρόνου το ΕΙΤ θα συμβάλει στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, στη γεφύρωση του χάσματος όσον αφορά τη χρηματοδότηση από επιχειρήσεις και θα φέρει το ποσοστό του ΑΕγχΠ που δαπανάται στην Ε&Α πιο κοντά στο στόχο του 3% που έθεσαν μόνα τους κράτη μέλη.»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας κ. Ferenc Gyurcsányδήλωσε: «Το ταλέντο και η γνώση είναι «φυσικοί πόροι» ή «πρώτες ύλες» που υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Με τη βοήθεια του ΕΙΤ θα μπορέσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά παρά ποτέ άλλοτε, έτσι ώστε να ωφεληθεί ο κάθε πολίτης της ΕΕ.»

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ με σκοπό την προώθηση της αριστείας στην ευρωπαϊκή καινοτομία και την εξεύρεση νέων λύσεων για μείζονα προβλήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ή η επόμενη γενιά τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του, το ΕΙΤ στελεχώθηκε με ένα απόλυτα ανεξάρτητο, υψηλού επιπέδου διοικητικό συμβούλιο. Είναι αρμόδιο για τη χάραξη του στρατηγικού προσανατολισμού του ΕΙΤ και για την επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής βάσης του ΕΙΤ, των λεγόμενων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας. Τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα και διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα στο χώρο της καινοτομίας ανώτατου επιπέδου (IP/08/1220).

Κατά την πρώτη συνεδρίαση στη Βουδαπέστη, το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να λάβει διάφορες σημαντικές αποφάσεις, καθοριστικές για τη λειτουργία του ΕΙΤ, μεταξύ άλλων, θα εκλέξει τον πρόεδρό του και τα τέσσερα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο θα συζητήσει για τις πρώτες ενέργειές του με σκοπό την επιλογή των δύο τριών πρώτων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας πριν από τις αρχές του 2010.

Εκτός από τον ούγγρο πρωθυπουργό Ferenc Gyurcsány, τον πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel Barroso και τον αρμόδιο για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας επίτροπο Ján Figel', στη συνεδρίαση θα παραστούν επίσης ο πρόεδρος της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών Jósef Pálinkás, ο υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, αρμόδιος για θέματα έρευνας και ανάπτυξης, Károly Molnár, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η υπουργός Ανώτατης Παιδείας και Έρευνας και εκπρόσωπος της γαλλικής προεδρίας Valérie Pécresse, καθώς και ο αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης επίτροπος László Kovács.