Γιατί χρειαζόμαστε την ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα;


Γιατί χρειαζόμαστε την ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική έρευνα;

Τι ακριβώς είναι η ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία; Γιατί είναι αναγκαία και πώς προέκυψε σαν ανάγκη; Μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα της έρευνας που δημοσιεύεται στα περιοδικά που εκδίδονται με αυτό το μοντέλο ή τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους;

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντά το βίντεο των Jonathan Eisen (University of California, Davis) και Nick Shockey (Right to Research Coalition) που δημιουργήθηκε από τον Jorge Cham (PHD Comics). Ξεκινώντας από το κλασικό μοντέλο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, που βασιζόταν στους εκδοτικούς οίκους που αναλάμβαναν την εκτύπωση όταν αυτή ήταν αναγκαία και ακριβή, μέχρι τη σύγχρονη ανάγκη για γρήγορη διάδοση και έλεγχο των αποτελεσμάτων στο Διαδίκτυο, το βίντεο αναλύει ουσιαστικά τις απαντήσεις της κοινότητας της ανοικτής πρόσβασης στα επιχειρήματα των υπερασπιστών του κλασικού μοντέλου, το οποίο είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, ακόμα και για τα πιο επιτυχημένα Πανεπιστήμια ανά την υφήλιο, χωρίς απαραίτητα να εγγυάται την ποιότητα και αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

Pin It