Πώς η γλώσσα του σώματος μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια παρουσίαση


Πώς η γλώσσα του σώματος μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια παρουσίαση

Σίγουρα όλοι έχουμε παρακολουθήσει μια ομιλία ή παρουσίαση της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να ήταν πολύ ενδιαφέρον, αλλά για κάποιο λόγο ο ομιλητής είτε δεν κατάφερνε να το επικοινωνήσει στο ακροατήριο, είτε δεν ήταν εύκολο να τον παρακολουθήσουμε. Η Deborah Grayson Riegel μάς μιλά για το πώς πρέπει να στεκόμαστε, να χειρονομούμε και να κινούμαστε κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης, ώστε να αποκτήσουμε καλύτερη επαφή με το κοινό, να γίνουμε περισσότερο αρεστοί ή αποδεκτοί και, τελικά, να περάσουμε το μήνυμα που θέλουμε.

Pin It