Πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Cluster Ambassador από τo gi-Cluster και το si-ClusterΠηγή

epixeiro.gr


Θέσεις πρακτικής άσκησης στη Γαλλία μέσω του προγράμματος Cluster Ambassador, προκηρύσσουν το gi-Cluster και το si-Cluster, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας με το Cap Digital για την ψηφιακή δημιουργική βιομηχανία και το Aerospace Valley για την αεροδιαστημική, αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος "gi-Cluster Ambassador", ο ασκούμενος θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί για 4-6 μήνες σε ένα διεθνές περιβάλλον, στην καρδιά της ευρωπαϊκής ψηφιακής και δημιουργικής βιομηχανίας, στο Cap Digital στο Παρίσι. Θα εμβαθύνει σε θέματα που άπτονται της συγκεκριμένης βιομηχανίας, αποκτώντας σφαιρική γνώση και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι κύριες αρμοδιότητες του ασκούμενου είναι:

 • η χρήση της διαθέσιμης χαρτογράφησης σε Ελλάδα και Γαλλία για το προσδιορισμό πιθανών συνεργασιών μεταξύ των μελών των δυο Cluster
 • ο σχεδιασμός και υλοποίηση της καμπάνιας προώθησης των μελών του gi-Cluster στο Cap Digital και το αντίστροφο
 • η διοργάνωση B2B συναντήσεων για την εξερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των μελών των των δυο Cluster
 • ο εντοπισμός είτε κάποιου υπάρχοντος χρηματοδοτικού προγράμματος (όπως το Horizon2020 και το Eurostars) είτε κάποιου δομημένου ερευνητικού ή βιομηχανικού project, στο οποίο θα μπορούσαν τα δυο clusters να συμμετάσχουν από κοινού
 • η διευκόλυνση της συνεργασίας με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του προγράμματος "si-Cluster Ambassador", ο ασκούμενος θα εργαστεί για 4-6 μήνες σε ένα διεθνές περιβάλλον, στην καρδιά της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, στο Aerospace Valley στην Τουλούζη. Παράλληλα, θα εμβαθύνει σε θέματα που άπτονται της συγκεκριμένης βιομηχανίας, αποκτώντας σφαιρική γνώση και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι κύριες αρμοδιότητες του συμμετέχοντα θα είναι:

 • η χρήση της διαθέσιμης χαρτογράφησης σε Ελλάδα και Γαλλία για το προσδιορισμό πιθανών συνεργασιών μεταξύ των μελών των δυο Cluster
 • ο σχεδιασμός και υλοποίηση της καμπάνιας προώθησης των μελών του si-Cluster στο Aerospace Valley και το αντίστροφο
 • η διοργάνωση B2B συναντήσεων για την εξερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας, στοχεύοντας κυρίως σε μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το Horizon2020 και το Eurostars
 • η αναγνώριση πιθανών γαλλοελληνικών συνεργασιών είτε σε κάποιο υπάρχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα όπως το Horizon2020 και την ESA είτε σε κάποιο δομημένο ερευνητικό ή βιομηχανικό project
 • ο εντοπισμός πιθανών calls όπου μπορούν να συμμετέχουν από κοινού τα δυο clusters και συνεισφορά στη συγγραφή των προτάσεων αυτών
 • η διευκόλυνση της συνεργασίας με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα
 • η εξερεύνηση και δημιουργία νέων ευκαιριών σε άλλους τομείς του ICT (Augmented reality, serious gaming, δημιουργικό περιεχόμενο, μικροηλεκτρονική, κλπ) μεταξύ των ελληνικών cluster και του Aerospace Valley 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ψυχαγωγικές & δημιουργικές τεχνολογίες και εφαρμογές καθώς και στις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ η γνώση γαλλικής θα θεωρηθεί προτέρημα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 17 Ιουλίου 2015 - Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω email. Τα προγράμματα "gi-Cluster Ambassador" και "si-Cluster Ambassador" υλοποιούνται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη.