Αντικείμενο ακολουθεί αντίστροφη τροχιά γύρω από τον Ήλιο


Αντικείμενο ακολουθεί αντίστροφη τροχιά γύρω από τον Ήλιο

Ένα αντικείμενο στην παγωμένη ζώνη Kuiper φαίνεται πως περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο με φορά αντίθετη από αυτήν που ακολουθούν οι περισσότεροι πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος. Αυτή η ανακάλυψη ενδεχομένως να εξηγήσει την προέλευση συγκεκριμένων κομητών, όπως αυτός του Halley.

Η τροχιά του αντικειμένου φαίνεται να είναι σταθερή για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, αλλά οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι μπορεί να δημιουργήθηκε σε άλλη θέση. Σύμφωνα με το Gladman, μάλλον γεννήθηκε στο ίδιο σημείο με κομήτες σαν αυτόν του Halley. Όπως το 2008 KV42, έτσι και αυτά τα ουράνια σώματα ταξιδεύουν γύρω από τον Ήλιο με ανάστροφες τροχιές ή πάντως σε τροχιές με μεγάλη γωνία, ενώ ένα τέτοιο ταξίδι μπορεί να κρατάει ανάμεσα σε 20 και 200 χρόνια.

Pin It