Σπάνιες γαίες και πολύτιμα στοιχεία στην επιφάνεια της Σελήνης


1564
vote
Σπάνιες γαίες και πολύτιμα στοιχεία στην επιφάνεια της Σελήνης

Δύο περιοχές της Σελήνης, ο Ωκεανός των Καταιγίδων (Oceanus Procellarum) και η Θάλασσα των Βροχών (Mare Imbrium) φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε ορυκτά που είναι πολύ χρήσιμα για την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας: το Κάλιο (Κ), οι λεγόμενες σπάνιες γαίες (Rare Earth Elements), και o Φώσφορος (P), που συνολικά αναφέρονται ως KREEP, έχουν εντοπιστεί σε υψηλές συγκεντρώσεις σε πέτρες που συνέλεξαν οι αποστολές Apollo, αλλά και σε εικόνες που έχουν ληφθεί με την τεχνική της φασματοσκοπίας. Στα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο των KREEP συναντάμε κάποια που είναι αρκετά γνωστά και συνηθισμένα στη Γη, όπως το Νάτριο, το Χλώριο, και το Ουράνιο, αλλά και στοιχεία με εξωτικά ονόματα (και αντίστοιχα υψηλές τιμές στην αγορά), όπως το Ύττριο (ατομικός αριθμός 39, σύμβολο Y), που χρησιμοποιείται σε ραντάρ, LED και υπεραγωγούς, ή το Σαμάριο (62, Sm), που χρησιμοποιείται σε μόνιμους μαγνήτες, σαν χημικός καταλύτης, αλλά και στην ακτινοβόληση όγκων με τη μορφή ραδιενεργού ισοτόπου.

Οι επιμέρους εικόνες που συνοδεύουν τα ονόματα των στοιχείων στο KREEP απεικονίζουν τη συγκέντρωση του κάθε στοιχείου στα ορυχεία στη Γη, στις πέτρες που συνέλεξε το Apollo 16 και τη συγκέντρωση συνολικά στο φλοιό της Γης.


Εικόνα υψηλής ανάλυσης
Keywords: