Ευρωπαϊκή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών με χρονικό ορίζοντα το 2020Πηγή

Ευρωπαϊκή ένωση


1000
vote

Αναζητώντας τις βέλτιστες στρατηγικές για την ενίσχυση της πρωτοπορίας της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτομία των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) κατά την επόμενη δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση. Η βιομηχανία, οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ΤΠΕ, οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό θα συμβάλουν στην κατάστρωση νέας στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ, η οποία θα γνωστοποιηθεί το επόμενο έτος. Σκοπός είναι να πρωτοστατεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ, ιδίως οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, στον αγώνα για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοικτή μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2008.

«Δεδομένου ότι οι ΤΠΕ συνιστούν την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία, η Ευρώπη πρέπει να προσελκύσει επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των ΤΠΕ καθώς και τα λαμπρότερα μυαλά και τις καλύτερες ιδέες. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στα θέματα της ενέργειας, της υγείας και της γήρανσης που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν εάν αξιοποιήσουμε τις λύσεις που προσφέρουν οι ΤΠΕ» δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ κα Viviane Reding, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Η διαβούλευση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για μια ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ΤΠΕ που θα καταθέσω επίσημα στις αρχές του επόμενου έτους».

Η διαβούλευση αποτελεί μέρος της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόσφατη έκθεση εμπειρογνωμόνων που εκπονήθηκε με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό της Φινλανδίας κ. Esko Aho (MEMO/08/430), στην οποία επισημαίνεται σειρά καίριων αδυναμιών της έρευνας και καινοτομίας των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ευρώπη υστερεί τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και στην ένταση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία: το 33% των δαπανών για έρευνα και καινοτομία από τις αναπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη κατευθύνεται σήμερα στις ΤΠΕ, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από 25%, ιδίως λόγω του μεγάλου κατακερματισμού. Εξάλλου, το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ ανέρχεται σε 32%, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν κατακτήσει μόνο το 22% της παγκόσμιας αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις με μία ‘άνευ προκαταλήψεων’ ανασκόπηση της στρατηγικής της για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ. Η διαβούλευση αφορά τα εξής τρία κύρια ερωτήματα:

  1. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ; Καθώς συνεχίζεται η επανάσταση των ΤΠΕ, ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες της Ευρώπης για έρευνα και καινοτομία;
  2. Με ποιο τρόπο και σε ποια πεδία θα πρέπει η Ευρώπη να επιδιώκει πρωτοπορία; Η Ευρώπη πρωτοστατεί βιομηχανικώς και τεχνολογικώς σε καίρια πεδία, όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα ενσωματωμένα συστήματα. Με ποιον τρόπο είναι δυνατό να ενισχυθούν τα πλεονεκτήματα σε αυτά τα πεδία και ποια είναι τα νέα πεδία όπου θα πρέπει να επιδιωχθεί πρωτοπορία;
  3. Ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας πολιτικής για να πρωτοστατήσει η Ευρώπη στις καινοτομίες ΤΠΕ; Με ποιο τρόπο είναι δυνατό να ενοποιηθεί η πολιτική έρευνας ώστε να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή αγορά για καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ; Με ποιόν τρόπο είναι δυνατόν να προσαρμοστούν τα συμπληρωματικά πεδία άσκησης πολιτικής - όπως η τυποποίηση, τα καθεστώτα αδειοδότησης και πνευματικής ιδιοκτησίας - ώστε να ενισχυθεί η έγκαιρη εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων;