ECE360 - “μια ματιά στο μέλλον”: τεχνολογικά επιτεύγματα και καινοτομίες στο χώρο του ηλεκτρολόγου μηχανικούΠού;
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Πότε;
15/12/2014 - 10:45 - 15/12/2014 - 20:00

Τι τρέχει;

IEEE NTUA ECE 360Το IEEE NTUA Student Branch διοργανώνει για πρώτη φορά στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης ημερίδα με τίτλο (Electrical and Computer Engineering 360) ECE360: “μια ματιά στο μέλλον”. Θέμα και στόχος της εκδήλωσης είναι η συζήτηση πάνω στα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και καινοτομίες στο χώρο του ηλεκτρολόγου μηχανικού, με την μορφή
τεχνικών ομιλιών, workshops και δράσεων που θα γίνονται παράλληλα.

To ECE 360 θα λάβει χώρα στις 15 Δεκεμβρίου 2014, με συμμετοχή ακαδημαϊκών, πετυχημένων μηχανικών από μεγάλες εταιρείες σε τομείς της δραστηριότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με έδρα στην Αθήνα και εκπροσώπους του χώρου της επιχειρηματικότητας. Η εκδήλωση είναι υπό την Αιγίδα του IEEE.

Δείτε περισσότερα στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook. Το openscience.gr είναι χορηγός επικοινωνίας του ECE360.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Ακαδημαϊκές Ομιλίες: Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων, Aίθουσες 003 και 004.

10:45 - 11:45
Οι εξελίξεις στους τομείς της υπολογιστικής και τεχνητής νοημοσύνης, Στέφανος Κόλλιας, Αίθουσα 003 Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων
Η ομιλία θα επικεντρωθεί στην περιγραφή των σύγχρονων εξελίξεων στους τομείς της υπολογιστικής και τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με τις μη επεμβατικές μεθόδους ανάλυσης και μοντελοποίησης των λειτουργιών του ανθρώπινου εγκέφαλου και της ανάλυσης και μοντελοποίησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, οι οποίες αποτελούν τις συνιστώσες για την ανάπτυξη της επόμενης γενεάς συστημάτων εξατομικευμένης αλληλεπίδρασης ανθρώπων και μηχανών, την δημιουργία προσωπικών βοηθών που θα επεξεργάζονται πολύ μεγάλες ποσότητες πληροφοριών, σε μορφή κειμένου ή και πολυμεσικών δεδομένων και αποτελούν θα πηγές γνώσης, εμπειρίας, μνήμης και συναισθηματικής υποστήριξης στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.

Επικοινωνίες μεταξύ μηχανών (Machine to machine, M2M, Communications) Νέo πεδίo δραστηριότητας για ευφυείς τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και τηλε-υπηρεσίες, Παναγιώτης Κωττής, Αίθουσα 004 Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων
Οι επικοινωνίες Μ2Μ σχετίζονται με καινοτόμες ευφυείς εφαρμογές (smart grids, smart merering, smart home). Επίσης, σχετίζονται με εφαρμογές που πραγματοποιούνται από απόσταση ή νέες εφαρμογές, όπως παρακολούθηση συνόρων, περιβάλλοντος και απομακρυσμένων εγκαταστάσεων ( physical monitoring and surveillance). Οι επικοινωνίες Μ2Μ περιλαμβάνουν αποκεντρωμένους και συχνά αυτόνομους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους χαμηλών δυνατοτήτων. Συνήθως, εξυπηρετούν ειδικές εφαρμογές μεγάλου όγκου δεδομένων σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές.

11:45 - 12:45
"more Moore and more than Moore", Γιάννης Ξανθάκης, Αίθουσα 003 Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων
Στην ομιλία θα γίνει μια παρουσίαση των προβλημάτων που προκύπτουν απο τη συνεχή σμίκρυνση των διαστάσεων των ηλεκτρονικών στοιχείων (Νόμος Moore) μέχρι το σημερινό μήκος των 32nm. Ακολούθως θα γίνει μια πιθανή περιγραφή του μέλλοντος της Νανοηλεκτρονικης μέχρι το προβλεπόμενο όριο των 5nm. Θ’ αναλυθει αυτό που λέγεται "more Moore and more than Moore".

Cloud Computing, Big Data, Internet of Services and Things,  Θεοδώρα Βαρβαρίγου Αίθουσα 004 Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων
The speech will focus on the research challenges in the area of Computer Engineering and in particular in the areas of Cloud Computing, Big Data, Internet of Services and Things and Data Analytics.

13:00 - 14:00
Πολυπύρηνες πλατφόρμες και Επαναδιαμορφούμενες Αρχιτεκτονικές: Εχθροί ή Φίλοι; Αποτελέσματα από έργα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, Δημήτριος Σούντρης, Αίθουσα 003 Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων
Σκοπός της ομιλίας αυτής είναι να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα, καθώς και τα ανοικτά προβλήματα των σύγχρονων πολυπύρηνων πλατφορμών (Manycore Platforms), καθώς και των επαναδιαμορφούμενων αρχιτεκτονικών (Reconfigurable Architectures: FPGAs). Η δεύτερη ενότητα της παρουσίασης θα περιλαμβάνει παρουσίαση αποτελεσμάτων και σχετικών demοs από υλοποιήσεις αλγορίθμων όρασης υπολογιστών για την πλοήγηση αυτόνομων ρομπότ για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency) EXOMARS, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των έργων SPARTAN & SEXTANT.

13:00 - 15:00
Workshop: Περιγραφή των βασικών big-data εφαρμογών βασισμένων στο Apache Hadoop Ιωάννης Κωνσταντίνου Αίθουσα Tηλεκπαίδευσης, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη αύξηση στον όγκο και τον ρυθμό των δεδομένων που παράγονται και καταναλώνονται παγκοσμίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των συνολικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα έχει παραχθεί τα τελευταία δυο χρόνια. Οι υπάρχουσες παραδοσιακές εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τεχνικές προκλήσεις που θέτει ο ρυθμός αυτός.
Αυτή η ανάγκη είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη και την διάθεση μιας νέας σουίτας εφαρμογών ικανών να διαχειριστούν τις προκλήσεις που θέτει ο μεγάλος όγκος δεδομένων, ή τα λεγόμενα “Big Data”. Οι εφαρμογές αυτές έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με στόχο την απρόσκοπτη κλιμάκωση: καθώς αυξάνεται ο όγκος των δεδομένων, οι εφαρμογές αυτές μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα με την προσθήκη επιπλέον υπολογιστικών πόρων. Η πλήρως κατανεμημένη αρχιτεκτονική επιτρέπει την απρόσκοπτη κλιμάκωση με την προσθήκη επιπλέων συμβατικών υπολογιστικών και αποθηκευτικών κόμβων.
Από την άλλη, τα υπολογιστικά νέφη δίνουν την δυνατότητα για εύκολη και αυτοματοποιημένη διαχείριση των υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων μέσω καλά ορισμένων προγραμματιστικών διεπαφών. Ο χρόνος διαχείρισης μειώνεται και ο όγκος των πόρων που μπορούν να διαχειριστούν αυξάνεται, καθώς η διαδικασία αυτοματοποιείται. Οι “Big Data” εφαρμογές ταιριάζουν απόλυτα με το μοντέλο των υπολογιστικών νεφών, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν κατά κόρον τα νέφη για την φιλοξενία των υποδομών τους.
Το πιο διαδεδομένο πακέτο “Big Data” λογισμικού είναι το Apache Hadoop, το οποίο είναι βασισμένο στο υπολογιστικό μοντέλο MapReduce που εισήγαγε η Google. Πάνω από το Hadoop έχουν αναπτυχθεί μια ολόκληρη “σουίτα” εφαρμογών που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες αποτελούν το “οικοσύστημα” Hadoop.
Σε αυτό το σεμινάριο δίνουμε μια σύντομη περιγραφή των βασικών εφαρμογών που είναι βασισμένες στο Apache Hadoop, όπως το HDFS, η HBase, το Hive, το PIG, το Mahout και το Hama. Τέλος, χρησιμοποιώντας τους πόρους του υπολογιστικού νέφους okeanos δείχνουμε πως μια συστοιχία ~20 κόμβων Hadoop μπορεί να επεξεργαστεί αποδοτικά ένα μεγάλο σετ δεδομένων που ξεπερνά τα 180 GB.

15:00 - 15:30 Coffee Break Χώρος Πρυτανείας ΕΜΠ

15:30 - 16:00 Καλωσόρισμα ΙΕΕΕ SB Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ

16:00 - 17:00 “Technology Vision 2020” ΝΟΚΙΑ Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ

17:00 - 18:00 “IBM: Seizing the Big Data Opportunity” IBM Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ

18:00 - 18:15 Networking Break Χώρος Πρυτανείας ΕΜΠ

18:15 - 19:00 “Μην αφήνεις την έρευνα σου στο ράφι και τις ιδέες σου αναξιοποίητες. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στο ΕΜΠ”, Γιάννης Καλογήρου Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ
Το ΕΜΠ διεθέτει ένα αξιόλογο ερευνητικό δυναμικό με σημαντική και διαρκή παρουσία στη χρηματοδοτούμενη με ανταγωνιστικούς όρους ευρωπαϊκή έρευνα. Όμως, μόνον ένα μικρό μέρος των παραγομένων αποτελεσμάτων βρίσκει το δρόμο του για την ανάπτυξη καινοτομιών και τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων που είναι απαραίτητες για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την απασχόληση. Η ομιλία θα επικεντρωθεί στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο ΕΜΠ για τη δημιουργία ενός φυτωρίου προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης με την ενεργοποίηση των φοιτητών, των ερευνητών και των αποφοίτων του ιστορικού αυτού Τεχνολογικού Ιδρύματος.