Οι τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του Διαδικτύου αποκτούν μεγάλη δημοτικότητα στα ευρωπαϊκά νοικοκυριάΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


1056
vote

Σε ανασκόπηση σε 27.000 νοικοκυριά σε επίπεδο ΕΕ αποκαλύφθηκε η εμφάνιση νέων καταναλωτικών πρακτικών στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Η τεχνολογική πρόοδος και ο ανταγωνισμός προσέφεραν μεγαλύτερο φάσμα επιλογών στους ευρωπαίους καταναλωτές· το 24% των νοικοκυριών εγκατέλειψε το σταθερό τηλέφωνο προς όφελος των κινητών, ενώ το 22% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή από το σπίτι προκειμένου να πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του Διαδικτύου. Σε ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά χρησιμοποιούν ασύρματη πρόσβαση σύνδεσης με το Διαδίκτυο, μέσω κινητών ή δορυφορικών δικτύων. Παράλληλα, το 29% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών αγοράζουν ενιαία πακέτα τηλεπικοινωνιών και μέσων επικοινωνίας, δηλαδή 10% περισσότερο από πέρυσι. Ωστόσο, η μεγαλύτερη προτεραιότητα για τους καταναλωτές στο ραγδαία μεταλλασσόμενο αυτό περιβάλλον παραμένει η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ιδού οι κυριότερες διαπιστώσεις της τρίτης ανασκόπησης των νοικοκυριών ανά την ΕΕ, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Οι χρήστες στρέφονται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό από τη σταθερή στην κινητή τηλεφωνία, ενώ το 24% περίπου των νοικοκυριών της ΕΕ 27 χρησιμοποιεί μόνο κινητή τηλεφωνία. Η αναλογία είναι σημαντικά μεγαλύτερη στα νέα κράτη μέλη (39%) από ό,τι στην ΕΕ 15 (20%), με την εξαίρεση της Φινλανδίας (61%) και της Πορτογαλίας (48%). Σε ορισμένα κράτη μέλη, η αύξηση αυτή συνοδεύεται από εντεινόμενη χρήση της ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω του κινητού τηλεφωνικού δικτύου ή δορυφόρου (Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Αυστρία και Ιταλία).
  • Το 22% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών που έχουν σύνδεση με το Διαδίκτυο χρησιμοποιούν τώρα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους για τηλεφωνήματα. Το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο στη Λετονία (58%), τη Λιθουανία (51%), την Τσεχική Δημοκρατία (50%), την Πολωνία (49%) και τη Βουλγαρία (46%).
  • Το 29% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών αγοράζουν δύο ή περισσότερα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα από έναν και μόνο πάροχο υπηρεσιών (αύξηση κατά 9% σε σύγκριση με τον χειμώνα του 2007), ενώ η συνηθέστερα ακολουθούμενη πρακτική είναι ο συνδυασμός της σταθερής τηλεφωνίας με την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
  • Τα μισά σχεδόν ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (49%), ενώ μία όλο και αυξανόμενη πλειονότητα διαθέτει σύνδεση ευρείας ζώνης (36% στην ΕΕ 27, δηλαδή αύξηση κατά 8% σε σύγκριση με τον χειμώνα του 2007). Τα περισσότερα συνδεδεμένα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω γραμμής ADSL (59%, δηλαδή αύξηση κατά 4% σε σύγκριση με πέρυσι). Ο κύριος λόγος που προβάλλεται για την έλλειψη πρόσβασης στο σπίτι παραμένει η έλλειψη ενδιαφέροντος όσον αφορά το Διαδίκτυο (50% όσων απήντησαν).
  • Το 22% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών δυσκολεύονται να έρθουν σε επαφή με τον οικείο πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου όταν παρουσιάζονται προβλήματα διασύνδεσης. Ανάλογος αριθμός δηλώνει ότι το κόστος της υποστήριξης που τους διατίθεται είναι υπερβολικό.
  • Ένας στους τέσσερις χρήστες κινητής τηλεφωνίας δεν είναι πάντοτε σε θέση να συνδεθεί με το κινητό δίκτυο προκειμένου να πραγματοποιήσει κλήση. Στο 28% παρουσιάζεται συχνά διακοπή.
  • Πολλά νοικοκυριά διαθέτουν ψηφιακή επίγεια τηλεόραση: πρόκειται για αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με τον χειμώνα του 2007, σε 12% σήμερα, στα νοικοκυριά της ΕΕ 27. Το ποσοστό νοικοκυριών με λήψη αναλογικού σήματος μέσω κεραίας έπεσε από το 45% στο 41%.
  • Ένα στα δέκα νοικοκυριά ΕΕ λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα με περισσότερα του ενός μέσα (κεραία, καλώδιο, δορυφόρος, Διαδίκτυο). Τα ποσοστά είναι ακόμη υψηλότερα στη Γαλλία (25% των νοικοκυριών), ΗΒ (22%), Ιταλία (19%), Σουηδία (19%) και Κύπρος (16%).

Ιστορικό: Η ανασκόπηση αυτή διενεργήθηκε σε δείγμα 27.000 αντιπροσωπευτικών νοικοκυριών από 27 χώρες, στο διάστημα Νοέμβριος –Δεκέμβριος 2007.