Οι εκδηλώσεις της εβδομάδας για τις ανοιχτές τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικόΠού;
Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Χίος

Πότε;
16/06/2014 - 09:49 - 20/06/2014 - 18:00

Τι τρέχει;

Πολλές και ενδιαφέρουσες οι εκδηλώσεις για τις ανοιχτές τεχνολογίες, το ανοιχτό λογισμικό, περιεχόμενο και την καινοτομία αυτήν την εβδομάδα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη και τη Χίο.Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σας προτείνει να τις παρακολουθήσετε και να τις διαδώσετε!

Δευτέρα 16/06/2014: Βασικές Εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Πανεπιστήμιο Πατρών - Στόχος του σεμιναρίου είναι αφενός η εκπαίδευση των συμμετεχόντων και αφετέρου η ενεργή συμμετοχή τους σε συνεργατικά έργα συνεισφοράς στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα gretl (Περισσότερα)

Τρίτη 17/06/2014: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, 1ος Κύκλος Εκπαίδευσης, ΙΠΣΥ/ΕΚ "Αθηνά" -  Στόχο έχει την εκπαίδευση και αρωγή των συμμετεχόντων ώστε να συνεισφέρουν οι ίδιοι σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ GIS. (Περισσότερα)

Τετάρτη 18/06/2014: Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον (Περισσότερα)

Τετάρτη 18/06/2014: Αξιοποίηση Δεδομένων και Κοινωνικά Δίκτυα στον Τουρισμό – Αποθετήρια και Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με απώτερο σκοπό την εκτέλεση ενός Έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που σχετίζονται με τις θεματικές ενότητες του Τουρισμού & του Εκπαιδευτικού Λογισμικού. (Περισσότερα)

Τετάρτη 18/06/2014: Εισαγωγή στο ΕΛΛΑΚ, ΑΠΘ - Εισαγωγή σε εφαρμογές ΕΛΛΑΚ για το μέσο χρήστη”. Τα σεμινάρια απευθύνεται σε στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και σε ελεύθερους επαγγελματίες του χώρου (Περισσότερα)

Πέμπτη 19/06/2014: Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ), ΤΕΙ Αθήνας - Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν το ΕΛ/ΛΑΚ (κοινότητες, αποθετήρια κ.α.), θα κατανοήσουν την έννοια ελεύθερου λογισμικού, των ανοικτών αδειών, καθώς επίσης και τους λόγους αξιοποίησης του ελεύθερου λογισμικού. (Περισσότερα)

Παρασκευή 20/06/2014: Τουρισμός – Προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - Στόχος του Σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που μπορούν να αξιοποιηθούν στον τουρισμό για την προώθηση και προβολή τουριστικών υποδομών και αξιοθέατων και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από τον εξελληνισμό λογισμικού, την ανάπτυξη επιμέρους περιεχομένου κλπ. (Περισσότερα)