11ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενέργειας στον τομέα του Διαστήματος στη ΘεσσαλονίκηΠού;
Porto Palace, Θεσσαλονίκη

Πότε;
03/10/2016 - 10:00 - 07/10/2016 - 20:00

Τι τρέχει;

Στο πλαίσιο της διαρκούς προώθησης και ενίσχυσης της δραστηριοποίησης των ελληνικών φορέων στον τομέα του Διαστήματος και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency, ESA), η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανακοινώνει την διοργάνωση του 11ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ενέργειας (European Space Power Conference, ESPC) στον τομέα του Διαστήματος στη Θεσσαλονίκη (3 – 7 Οκτωβρίου 2016).

Το ESPC διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό συνέδριο διεθνώς, στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών για διαστημικές εφαρμογές, συγκεντρώνει δε περισσότερους από 400 εκπροσώπους της συναφούς βιομηχανίας και ερευνητικών φορέων. Στην εφετινή διοργάνωση συμμετέχουν

Το συνέδριο καλύπτει τρεις κύριες κατευθύνσεις:

  • Παραγωγή ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκά συστήματα αλλά και άλλες πηγές ενέργειας όπως συστήματα ατομικής ενέργειας ή ηλεκτροχημικά συστήματα
  • Αποθήκευση ενέργειας, κυρίως μπαταρίες αλλά και αντιστρεπτές κυψέλες καυσίμου
  • Διαχείριση και διανομή ενέργειας, μια περιοχή που περιλαμβάνει ηλεκτρικές διατάξεις και υποσυστήματα έως ολοκληρωμένες δομές συστημάτων ισχύος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 18 Απριλίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESPC 2016 δίνονται στη διεύθυνση http://www.espc2016.com/

Συνεχής ενημέρωση για το ESPC 2016 μπορεί να δοθεί, με την αποστολή κενού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση subscribe-espc2016@esa.int

Διοργάνωση: European Space Agency (ESA), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

Υποστήριξη: The Electrochemical Society (ECS), AZUR SPACE, Terma, EnerSys-ABSL, Clemessy Switzerland AG, CESI, Thales Alenia Space, SAFT, Airbus Defence and Spac