Απόβλητα κουζίνας: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά καλύτερους κανόνες για περισσότερη ανακύκλωσηΠηγή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Κάθε γεύμα παράγει σκουπίδια και αυτό σε ευρωπαϊκή κλίμακα μεταφράζεται σε περισσότερους από 100 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων που δεν θα έπρεπε να καταλήγουν στα... σκουπίδια. Στην ολομέλεια του Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε τις προσπάθειες ανακύκλωσης και μετατροπής αυτών των βιο-απορριμμάτων σε λίπασμα, ιδίως καθώς ελλείψει κοινών κανόνων ορισμένα κράτη μέλη έχουν προχωρήσει πολύ ενώ άλλα βρίσκονται ακόμα πολύ πίσω.

Τα βιο-απόβλητα ή, πιο σωστά ίσως, "βιολογικά απόβλητα", είναι όπως λέει η λέξη, τα βιοδιασπώμενα απορρίμματα του κήπου και της κουζίνας, αποφάγια, γκαζόν, κλαδιά και φύλα που μπορούν να προέρχονται από σπίτια ή και από πιο μεγάλους... παραγωγούς όπως τα εστιατόρια ή και οι βιομηχανίες τροφίμων. Από την άλλη πλευρά, δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία τα γεωργικά απόβλητα, η κοπριά, τα αστικά και βιομηχανικά λύματα και άλλα ανακυκλώσιμα ήδη όπως υφάσματα, χαρτιά και ξύλο.

Σήμερα σχεδόν το ήμισυ ή 41% καταλήγει στις χωματερές, με το ποσοστό να φθάνει και το 90 σε ορισμένες χώρες όπως η Πολωνία ή ακόμα η Λιθουανία. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Αυστρία, η Ολλανδία, η Δανία ή η Σουηδία, ή ακόμα σε περιοχές όπως το ολλανδόφωνο Βέλγιο, η Καταλονία και η βόρειος Ιταλία γίνεται διαχωρισμός και, σε ορισμένες, όπως η Σουηδία και η Δανία καύση σε ποσοστό περίπου 50%. Τέλος, ένα μέρος των βιο-απορριμμάτων ανακυκλώνεται ως λίπασμα, κάτι που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Γερμανία και την Αυστρία.

Με το ψήφισμά του, που υπογράφει ο Πορτογάλος ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, José Manuel Fernandes, έρχεται σε συνέχεια της Πράσινης Βίβλου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2008, το ΕΚ προτείνει σειρά τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο. Έτσι, θα μπορούσε να διαδοθεί πανευρωπαϊκά ο διαχωρισμός στην πηγή, στο κάθε νοικοκυριό, εστιατόριο ή βιομηχανία και η χωριστή αποκομιδή, εκτός από τις περιοχές στις οποίες αυτό είναι οικονομικά ή και περιβαλλοντικά ανέφικτο. Θα μπορούσε επίσης να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης ή και να ενθαρρυνθεί η μετατροπή του σε βιοκαύσιμο (βιοαέριο) ή λίπασμα με τη δημιουργία διαφορετικών κατηγοριών τέτοιων λιπασμάτων. Τέλος, οι ευρωβουλευτές ενθαρρύνουν τις κυβερνήσεις να προωθήσουν "δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον τομέα των βιολογικών αποβλήτων".