Επιχορήγηση νέων διδακτόρων σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων από το Ίδρυμα ΜποδοσάκηΠηγή

ekt.gr


Ένα καινούργιο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων προκηρύσσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους Έλληνες επιστήμονες, στην καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής και βιομηχανικής έρευνας, καθώς και στην καταπολέμηση της "διαρροής εγκεφάλων" (brain drain) από την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα επιχορηγήσεων απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 33o έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής. Όσοι επιλεχθούν, θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προκειμένου να εκτελέσουν ένα ερευνητικό έργο διάρκειας δύο ετών σε μία από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, υπό την επίβλεψη πεπειραμένου επιβλέποντα ερευνητή στην επιχείρηση. Για το έτος 2015 είναι διαθέσιμα επτά ερευνητικά έργα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τους επιβλέποντες ερευνητές, προκειμένου να καθοριστεί αν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία και από κοινού υποβολή ερευνητικής πρότασης προς το Ίδρυμα. Για κάθε έργο θα υποβληθεί μία μόνο πρόταση. Για το έτος 2015, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι στις 20 Ιουνίου.