To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) δρομολογεί τις πρώτες τρεις Κοινότητες Γνώσης και ΚαινοτομίαςΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIKT) ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη των πρώτων τριών Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ). Οι ΚΓΚ είναι σε υψηλό βαθμό ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις με στόχο τη διασύνδεση φορέων άριστου επιπέδου από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν («Κλίμα-ΚΓΚ»), τη βιώσιμη ενέργεια («Καινο-ενέργεια ΚΓΚ)(KIC InnoEnergy) και τη μελλοντική κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας («EIT ICT Labs») αντιστοίχως. Η έναρξη των ΚΓΚ αποτελεί σημαντικό βήμα στη δημιουργία του ΕΙΚΤ, το οποίο ιδρύθηκε με προορισμό να διαδραματίσει ρόλο μοντέλου για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ευρώπη και συνεπώς να συμβάλει στους στόχους της μελλοντικής στρατηγικής για την ΕΕ 2020.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso , επικρότησε την απόφαση: «Η επιλογή των πρώτων Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο προς μια πιο καινοτόμο Ευρώπη. Ελπίζω οι ΚΓΚ να καταστούν εστίες καινοτομίας οι οποίες θα προσελκύουν τα πιο διακεκριμένα ταλέντα από την Ευρώπη και περά από αυτή. Πρέπει να εξελιχθούν σε «περιζήτητους τόπους» για εκείνους τους φοιτητές, τους ερευνητές και τους επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να συνεργαστούν σε τομείς υψηλής σημασίας για το κοινό μέλλον μας.»

O αρμόδιος για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία Επίτροπος κ. Maroš Šefčovič υπογράμμισε: «Οι ΚΓΚ θα συμβάλλουν στη γεφύρωση αυτών των χασμάτων που εξακολουθούν πολύ συχνά να παρεμποδίζουν την αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στο τρίγωνο της γνώσης που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Είμαι βέβαιος ότι το ΕΙΚΤ θα συμβάλει στην έμπνευση για την αλλαγή της νοοτροπίας διευκολύνοντας την ετοιμότητά μας για την κοινωνία της γνώσης και δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να ευδοκιμούν νέες ιδέες.»

Οι επιλεγμένες ΚΓΚ διακρίθηκαν ανάμεσα από 20 προτάσεις που υποβλήθηκαν ύστερα από την πρώτη πρόσκληση του ΕΙΚΤ για την υποβολή προτάσεων για τις ΚΓΚ στις αρχές του τρέχοντος έτους. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με προθεσμία από 2 A πριλίου έως 27 Aυγούστου 2009, περιελάμβανε τρεις τομείς προτεραιότητας: τη βιώσιμη ενέργεια, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν καθώς και την κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας του μέλλοντος. Οι υποβάλλοντες πρόταση για ΚΓΚ μπορούσαν να καθορίζουν οι ίδιοι τον τομέα δραστηριότητας τους εντός των πεδίων αυτών. Αφού αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι δύο καλύτερες προτάσεις για κάθε μία προτεραιότητα κλήθηκαν να παρευρεθούν σε ακροάσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα, 16η Δεκεμβρίου, ύστερα από τις οποίες ελήφθη η τελική απόφαση.

« T α κριτήρια που υπερίσχυσαν για την απόφασή μας ήταν πρωτοπορία και υπεροχή. Εξαιρετική εντύπωση προκάλεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο η ανταπόκριση στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ΚΓΚ, γεγονός που προέβαλε τον υψηλό βαθμό δέσμευσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών,» δήλωσε ο κ. Martin Schuurmans , πρόεδρος του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΚΤ. «Οι ΚΓΚ αποτελούν κλίνες δοκιμών καινοτομίας και στόχος μας είναι να επιφέρουν πραγματικό αντίκτυπο, κυρίως από την άποψη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και του κοινωνικού οφέλους. T ο απώτερο καθήκον του ΕΙΚΤ είναι πλέον να ενεργοποιήσει τις ΚΓΚ έως τα μέσα του επόμενου έτους.»

Προκειμένου να διευκολυνθεί μια γρήγορη και ομαλή εκκίνηση, το ΕΙΚΤ θα εφοδιάσει αμέσως τις ΚΓΚ με μια αρχική επιδότηση συνολικού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ΚΓΚ αναμένεται να καταστούν πλήρως λειτουργικές μόλις υπογράψουν μια επταετή συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης με το ΕΙΚΤ και αφού επικυρώσουν την πρώτη συμφωνία ετήσιας επιδότησης προς τα μέσα του 2010.