Ζητούνται ... Cyberellas για την Ευρώπη!Πηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


1337
vote

Η Ευρωπαία επίτροπος για τις τηλεπικοινωνίες Viviane Reding παρευρίσκεται στο Φόρουμ Γυναικών για την Οικονομία και την Κοινωνίας στη Deauville, μαζί με γυναίκες που ηγούνται στην πολιτική και τη βιομηχανία και θα απευθύνει πρόσκληση για περισσότερη συμμετοχή γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (τις λεγόμενες Cyberellas, από το σχετικό πρόθεμα Cyber και τη Cinderella-Σταχτοπούτα). Κάτι τέτοιο αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της έλλειψης 300.000 εκπαιδευμένων στελεχών στο συγκεκριμένο τομέα μέχρι το 2010

Η επίτροπος ανέφερε συγκεκριμένα ότι «οι δυνατότητες της Ευρώπης να συνέλθει μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα καινοτομίας του τομέα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Αυτός ο τομέας αντιστοιχεί σε πάνω από 5% του ακαθάριστου προϊόντος της ΕΕ και συνεισφέρει πάνω από 50% στη συνολική της ανάπτυξη. Παρόλα αυτά, ο τομέας ΤΠΕ θα ακμάσει μόνο αν στηριχθεί σε καλά εκπαιδευμένα στελέχη».
Και συνέχισε «αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έλλειψη στελεχών είναι ιδιαίτερα ανησυχητική: στο Βέλγιο λείπουν 10.100 εκπαιδευμένα στελέχη, στην Πολωνία 18.300, στην Ιταλία 2.800, στη Γαλλία 4.300, στην Ισπανία 41.800 και στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, 87.800»

«Μια λύση για την κάλυψη αυτών των σημαντικών κενών είναι να χρησιμοποιήσουμε το γυναικείο δυναμικό: μόνο μια στους έξι εργαζόμενους στις ΤΠΕ είναι γυναίκα! Οι απόφοιτες των σχολών μηχανικών δεν ξεπερνούν το 20% του συνόλου αποφοίτων, και το 1% στις επιστήμες πληροφορικής. Μόνο το 30% των επιστημόνων και μηχανικών στην ΕΕ είναι γυναίκες. Φαίνεται καθαρά λοιπόν πώς το γυναικείο δυναμικό μένει ανεκμετάλλευτο, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο δείκτης απασχόλησης στις γυναίκες φτάνει μόλις στο 57% στην Ευρώπη.»

«Για το λόγο αυτό, καλώ τις βιομηχανίες και τους πολιτικούς που είναι υπεύθυνοι για την παιδεία και την ανώτερη εκπαίδευση στην ΕΕ να ξεχάσουν ότι οι ΤΠΕ ήταν κάποτε ένας ‘ανδρικός' κόσμος! Κάτι τέτοιο ανήκει στο παρελθόν. Σήμερα, οι θέσεις εργασίας στις ΤΠΕ είναι περισσότερες από αυτές των μηχανικών. Απαιτούν διαδραστικότητα, δημιουργικότητα, κοινωνική δικτύωση και συναισθηματική νοημοσύνη, χαρακτηριστικά που έχουν αρκετοί άνδρες, αλλά και γυναίκες. Για το λόγο αυτό, όλες οι πόρτες θα πρέπει να είναι ανοικτές για να εκπαιδευτούν και να εργαστούν περισσότερες γυναίκες σε θέσεις εργασίες στις ΤΠΕ».

«Απλά χρειαζόμαστε περισσότερες 'Cyberellas' για να δώσουν ένα χαρούμενο τέλος στο πρόβλημα της έλλειψης στελεχών, της γήρανσης του εργατικού δυναμικού και της μείωσης του ρυθμού γεννήσεων. Αντί να λύσει τα προβλήματα αυτά με ένα μαγικό ραβδί, όπως θα έκανε μάλλον μια Cinderella, μια Cyberella θα χρησιμοποιήσει το πτυχίο του επιστήμονα ή του μηχανικού για να βρει μια ελκυστική δουλειά στις ΤΠΕ και να αναρριχηθεί σε μια υπεύθυνη θέση. Μια Cyberella θα μπορεί να συνεισφέρει στη σχεδίαση και την παραγωγή των τεχνολογιών και των δικτύων επικοινωνιών του αύριο κι έτσι να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση του οικονομικού και κοινωνικού μέλλοντος της Ευρώπης.»

«Μόνο διαμέσου των ενωμένων δυνάμεων των ακαδημαϊκών ινστιτούτων, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα καταφέρει να αξιοποιήσει κατάλληλα το γυναικείο δυναμικό. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ μαζί με μια ομάδα εργασίας από τη βιομηχανία ετοιμάζει έναν Ευρωπαϊκό κώδικα καλών πρακτικών για τις γυναίκες στις ΤΠΕ. Ο κώδικας αυτός, που αναμένω να είναι έτοιμος στις αρχές του 2009, θα καλύπτει την εκπαίδευση, τις διαδικασίες πρόσληψης, την εξέλιξη στην καριέρα, την επάνοδο μετά τις άδειες και την επαγγελματική ωρίμανση. Θα καλέσω όλους τους ηγέτες της βιομηχανίας να υποστηρίξουν την ανάπτυξη αυτού του κώδικα και να τον συμπληρώσουν με φιλόδοξες σκέψεις. Αν πετύχουμε στην εκμετάλλευση των ικανοτήτων των γυναικών, μπορεί να πετύχουμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2%».