Οι Ευρωπαίοι δάσκαλοι πιστεύουν στη σημασία της δημιουργικότητας στο σχολείο και των ΤΠΕ για την ανάδειξή τηςΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας σχετικά με τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στα σχολεία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 94% των Ευρωπαίων δασκάλων πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα αποτελεί ακρογωνιαία ικανότητα που πρέπει να αναπτυχθεί στο σχολείο και 88% είναι πεπεισμένοι ότι ο καθένας μας μπορεί να είναι δημιουργικός. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, 80% των δασκάλων θεωρεί σημαντικές τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ – ICT): υπολογιστές, εκπαιδευτικό λογισμικό, βίντεο, δικτυακά εργαλεία συνεργατικής μάθησης, εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, διαδραστικοί πίνακες και ελεύθερο δικτυακό περιεχόμενο και μαθήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση-αυλαία του Ευρωπαϊκού έτους δημιουργικότητας και καινοτομίας, που έγινε στη Στοκχόλμη.

Η μεγάλη πλειοψηφία (95.5%) των δασκάλων πιστεύει ότι η δημιουργικότητας μπορεί να βρει πεδίο εφαρμογής σε κάθε τομέα γνώσης και μάθημα του σχολείου, ενώ δε θεωρούν ότι σχετίζεται μόνο με όσες δραστηριότητες είναι από τη φύση τους δημιουργικές, όπως οι τέχνες, η μουσική ή το θέατρο. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτή η θεώρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας σαν μια πολυσχιδή ικανότητα, καθώς περιέχει συνιστώσες περιέργειας, ανάλυσης και φαντασίας, μαζί με την κριτική και στρατηγική σκέψη. Παρά την παραδοχή ότι η δημιουργικότητα δεν αποτελεί προνόμιο για λίγους και δεν περιορίζεται στα εξωστρεφή άτομα, οι συνθήκες για την ανάπτυξη και ανάδειξή της δεν είναι πάντα διαθέσιμες στα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Κατά μέσο όρο, οι μισοί από τους δασκάλους που ρωτήθηκαν πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα σπουδών, και μόνο ένας στους τέσσερις ότι απουσιάζει. Η αίσθηση του ρόλου αυτού και της σχέσης που έχει με το μάθημα ποικίλλει από χώρα σε χώρα: 3 στους 4 δασκάλους στην Ιταλία, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο της, ενώ κάτω από τους μισούς στην Πορτογαλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία και την Εσθονία συμφωνούν.

Σε ό,τι αφορά στις καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης, 6 στους 10 δασκάλους αναφέρουν ότι έχουν περάσει κάποιο είδος σεμιναρίου, αλλά μόνο 4 στους 10 ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο και για τη δημιουργικότητα, ενώ λίγο πάνω από 1 στους 3 έχει εκπαιδευτεί στις ΤΠΕ. Κι εδώ τα ποσοστά ποικίλλουν, από το 2/3 της Ρουμανίας και της Λετονίας μέχρι το 1/5 της Γερμανίας και του Βελγίου.

Στόχος της έρευνας που έγινε σε 32 χώρες ήταν κυρίως να βγουν συμπεράσματα για το πώς οι δάσκαλοι στην Ευρώπη εννοούν τη δημιουργικότητα, αλλά και να συλλεχθούν πληροφορίες για την υποστήριξη που απαιτείται για να «θρέψουν» τη δημιουργικότητα των μαθητών. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν αφορούσαν σε σχεδόν 10.000 απαντήσεις από τα 27 κράτη-μέλη και αποτελούν τη βάση για περαιτέρω διερεύνηση των απαραίτητων εκπαιδευτικών πολιτικών για την ανάπτυξη μαθησιακών και διδακτικών πρακτικών με πιο δημιουργικές και καινοτόμες μεθόδους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το δίκτυο European Schoolnet (EUN), που αποτελείται από 31 υπουργεία Παιδείας εντός και εκτός Ευρώπης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Γραμματείας για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.