Πρόσκληση υποβολής νέων και καλών πρακτικών για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων από το έργο Μάθηση 2.0 plusΠηγή

Μάθηση 2.0 plus


Η πρωτοβουλία Μάθηση 2.0 plus φιλοδοξεί να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η δικτύωση νέων και ενηλίκων, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, καθώς και οι καλές πρακτικές και καινοτομικές πρωτοβουλίες των νέων μπορούν να ενισχύουν την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.

Στόχοι της πρωτοβουλίας Μάθηση 2.0 plus είναι να συμβάλλει στην ενημέρωση των νέων, των μαθητών, των φοιτητών καθώς και των εκπαιδευτικών, των γονέων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου γύρω από τα νέα διαδικτυακά εργαλεία (Web 2.0, social media) και τις συνεργατικές δυνατότητες που αυτά δημιουργούν για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, καθώς και να προβάλλει πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν ενεργητικά οι ίδιοι οι νέοι για αξιοποίηση και καινοτομικές χρήσεις διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακών μέσων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης και, μέσω των πρωτοβουλιών αυτών, να αναδείξει καλές πρακτικές.

Προς τούτο, το έργο Μάθηση 2.0 plus προχωρά σε ανοικτή πρόσκληση υποβολής καινοτομικών πρωτοβουλιών νέων και καλών πρακτικών για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Στόχος της πρόσκλησης είναι να αναδειχθούν, μετά από διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης, καλά παραδείγματα δράσεων στις οποίες θα απονεμηθεί, ως τιμητική διάκριση, σφραγίδα καλής ψηφιακής πρακτικής για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0.

Η ανοικτή πρόσκληση απευθύνεται σε νέους, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητες ομάδες, καθώς και εκπαιδευτικούς φορείς οι οποίοι, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων διαδικτυακών μέσων και κοινοτήτων, με έμφαση σε συλλογικά ψηφιακά μέσα (social media) και ανοικτές κοινότητες (open communities), προχωρούν σε καινοτομικές δράσεις και πρακτικές προκειμένου να υποστηριχθεί τεχνολογικά η εκπαιδευτική και η ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν ψηφιακό φάκελλο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιλαμβάνει :

  • φυλλάδιο στα ελληνικά, σε ψηφιακή μορφή (αρχείο doc ή pdf) και έκταση 1.000 έως 1.500 λέξεων, το οποίο να παρουσιάζει με τεκμηριωμένο τρόπο την δράση τους και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματά της, και επίσης να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία πρόσβασης στην διαδικτυακή παρουσία της δράσης καθώς και τα στοιχεία των συντελεστών
  • οποιοδήποτε συμπληρωματικό υλικό τεκμηρίωσης, σε ψηφιακή μορφή (συνηθισμένες μορφές ψηφιακών αρχείων), το οποίο μπορεί κατά την κρίση τους να υποστηρίξει τον καινοτομικό χαρακτήρα και την επιτυχή υλοποίηση της δράσης

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθεί μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mathisi20.gr έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία της ομάδας έργου Μάθηση 2.0 plus με τρίτους φορείς, και τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τελικής επιλογής των υποψηφιοτήτων που θα διακριθούν προς απονομή της σφραγίδας καλής ψηφιακής πρακτικής για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους έως και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012. Οι υποψηφιότητες που θα διακριθούν θα προσκληθούν προς παρουσίαση, από τους ίδιους τους συντελεστές τους, στο πλαίσιο της ενημερωτικής ημερίδας της δράσης Μάθηση 2.0 plus, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ και θα μεταδωθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σε σχέση με την ανοικτή πρόσκληση και την υποβολή υποψηφιοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την δράση Μάθηση 2.0 plus στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mathisi20.gr σημειώνοντας την ένδειξη «πρόσκληση καλών πρακτικών» στο θέμα του μηνύματός τους.