Χημεία: ένα συναρπαστικό παιχνίδι


Χημεία: ένα συναρπαστικό παιχνίδι

Συγγραφέας

Γιώργος Μανουσάκης
Εικονογράφηση: Τ. Γεωργακόπουλος, Α. Μουτσόπουλος

Εκδόσεις

Αφοί Κυριακίδη

Σελίδες

ISBN

978-960-343-828-1

Περίληψη

Η χημεία, όπως παρουσιάζεται μέσα από τα σκίτσα και τα πειράματα που βιβλίου, μοιάζει σαν ένα συναρπαστικό παιχνίδι. [...]Το βιβλίο αυτό όμως δεν έχει ως κύριο σκοπό να διασκεδάσει, αλλά να διδάξει. Διότι, με την κάθε ενέργεια που γίνεται και το κάθε φαινόμενο που παρατηρείται κατά την εκτέλεση των πειραμάτων, δίνονται λεπτομερείς επιστημονικές εξηγήσεις. Επίσης, από την εισαγωγή κάθε πειράματος γίνεται σαφές σε τι αποσκοπεί και ποιες είναι οι γνώσεις που φιλοδοξεί να μεταδώσει. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής αφομοιώνει εύκολα βασικές αρχές της χημείας και μπαίνει χωρίς να το καταλάβει στο θαυμαστό κόσμο της.

Το βιβλίο κρίνεται απόλυτα χρήσιμο για τους μαθητές, τους δασκάλους της χημείας, αλλά και τους γονείς που θέλουν να κερδίσουν το ενδιαφέρον των παιδιών τους για τη χημεία και γενικότερα για τις φυσικές επιστήμες.

Μαζί με το βιβλίο δίνεται και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι "Το φιδάκι της χημείας" με το οποίο οι μαθητές (μεμονωμένα ή σε ομάδες) εξοικειώνονται με τους κανόνες του εργαστηρίου κυριολεκτικά παίζοντας.