Επικοινωνία της επιστήμης, έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδαopenscience: Οι δράσεις για την επικοινωνία της επιστήμης στη Βρετανία έχουν φτάσει σε επίπεδο «κινήματος», ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι μικραίνει ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν τις θετικές επιστήμες για τις σπουδές τους. Στην Ελλάδα, δεν φαίνεται να υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά στις σχολές υψηλής ζήτησης, αλλά εντοπίζεται πιο πολύ στην εικόνα που έχει το κοινό για την εκπαίδευση και την έρευνα. Με αφορμή την τρέχουσα επικαιρότητα και το ζήτημα της φαρμακοδιέγερσης (doping), διάβασα την ιστορία μιας νεαρής αθλήτριας της ιστιοπλοΐας, η οποία παράτησε τις σπουδές της στην Αρχιτεκτονική για να ανταποκριθεί στο κάλεσμα (και τα κίνητρα) των χορηγών. Είναι σημείο των καιρών για τα πρότυπα που προωθούνται ή σχετίζεται και με τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των ερευνητών;


openscience: Από την άλλη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας απέχει από τις δραστηριότητες επικοινωνίας της επιστήμης με τη δικαιολογία ότι η εκλαΐκευση οδηγεί σε υποτίμηση της έρευνας και ότι σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν είναι έργο των ίδιων, αλλά των δημοσιογράφων. Ποια είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο ίδιος ο επιστήμονας επιχειρώντας να προσεγγίσει ένα κοινό που ενδιαφέρεται μεν να μάθει, αλλά στερείται εξειδικευμένης γνώσης;


openscience: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι ένα από τα πιο δραστήρια ιδρύματα στον τομέα της επικοινωνίας της επιστήμης. Θεωρείτε ότι η ανταπόκριση του κοινού είναι η αναμενόμενη στις εκδηλώσεις του Ιδρύματος και τι θα μπορούσε να γίνει ώστε αυτές να γίνουν θεσμός και να αποκτήσουν μιμητές σε παρόμοιους χώρους;


openscience: Σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΕ (Ευρωβαρόμετρο και Γενική Διεύθυνση Έρευνας, European Research Advisory Board), οι Έλληνες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα επιστημονικά θέματα (ακόμα μεγαλύτερο και από τον αθλητισμό!), όμως στην πλεοψηφία τους δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που τα ΜΜΕ (κατά βάση, TV και εφημερίδες) χειρίζονται τα επιστημονικά θέματα. Υπάρχει κενό στην πληροφόρηση/ενημέρωση ή απλά δεν γίνεται με το σωστό τρόπο;


openscience: «Επιστημονική δημοσιογραφία»: θεωρείτε ότι οι δύο αυτοί ρόλοι μπορούν να συνδυαστούν ή είναι «ορθογώνιοι»; Πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να γράψει ένα άρθρο, για παράδειγμα, για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των κινητών τηλεφώνων σε μια εφημερίδα που έχει ως έναν από τους κύριους χορηγούς μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας;