Ανάπτυξη λογισμικού για διάθεση ψηφιακού περιεχομένου στην EuropeanaΠηγή

ΕΚΤ, openscience.gr


Με το νέο έργο DM2E (Digitized Manuscripts to Europeana) , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη λογισμικών εργαλείων που διευκολύνουν τεχνικά όσο το δυνατόν περισσότερους παρόχους ψηφιακού περιεχομένου, βιβλιοθήκες, αρχεία, και ινστιτούτα να ενσωματώσουν το ψηφιακό τους περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, Europeana. Kαθώς τα εργαλεία αυτά θα μετατρέπουν μεταδεδομένα που προέρχονται από ποικιλία πηγών στο ενιαίο μοντέλο της Europeana για τα διασυνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα (Open Linked Data), η ανάπτυξη τους αποτελεί απαραίτητο βήμα για την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων στη διδασκαλία και την έρευνα. Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα βοηθήσει στη διασύνδεση μεγάλου όγκου πολιτιστικών δεδομένων που προέρχονται από τα κύρια πολιτιστικά ινστιτούτα της Ευρώπης. Δίδεται έτσι η δυνατότητα σε μελετητές, φοιτητές και στο ευρύ κοινό να έρθουν σε επαφή με μεταδεδομένα από την πλούσια ευρωπαϊκή κληρονομιά και να τα αξιοποιήσουν με ποικίλους τρόπους.

H γενική διευθύντρα της Europeana, Jill Cousins, υπογραμμίζει τη σημασία του έργου για την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα: "Η ανάπτυξη των λογισμικών εργαλείων θα βοηθήσει τους παρόχους περιεχομένου να ενσωματώσουν στην Europeana και να εμπλουτίσουν τα δεδομένα τους, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την ανοικτή πρόσβαση στην πολιτιστική μας κληρονομιά με νέους τρόπους".

Το έργο είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση των στόχων της Europeana. Ως πάροχοι περιεχομένου συμμετέχουν μερικά από τα πιο σημαντικά ινστιτούτα και φορείς της Ευρώπης, ανάμεσα τους και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας: Humboldt-Universitat zu Berlin, Association Europeenne Pour La Culture Juive, Ex Libris, Freie Universitt Berlin, Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften, Net7, Open Knowledge Foundation, sterreichische Nationalbibliothek, Stiftung Preussischer Kulturbesitz.

Σύμφωνα με την πρόσφατη συμφωνία της Europeana για ανταλλαγή δεδομένων, οι φορείς που συμμετέχουν θα διαθέσουν τα μεταδεδομένα τους με άδεια Creative Commons Public Domain License (CC-0), καθώς έτσι διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση τους σε διάφορα περιβάλλοντα. Tο Open Knowledge Foundation έχει αναλάβει να προσεγγίσει ερευνητές, να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σε θέματα σχετικά με το DM2E, καθώς και να παροτρύνει πολιτιστικά ιδρύματα να διαθέσουν με ανοικτές άδειες το υλικό τους στην Europeana.