Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana στο Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΠηγή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Βιβλία, περιοδικά, ταινίες χάρτες και πολλά άλλα είναι σήμερα διαθέσιμα στο διαδίκτυο σε μία και μόνο διεύθυνση, την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Όμως όσο καλή ιδέα και αν είναι, η Europeana αντιμετωπίζει πολλές και ποικίλες δυσκολίες, από τους διαφορετικούς κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη, μέχρι το ερώτημα αν πρέπει να υπάρχει κάποιο ελάχιστο κριτήριο ποιότητας πριν περιληφθεί ένα έργο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά το θέμα και υιοθετεί σχετική έκθεση την Δευτέρα.

Η ψηφιακή, διαδικτυακή συλλογή γνώσης που είναι η Europeana περιλαμβάνει εκατομμύρια λημμάτων, με υλικό από τα μουσεία, τις βιβλιοθήκες τα αρχεία και τις συλλογές πολυμέσων ολόκληρης της Ευρώπης. Εγκαινιάσθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2008 με αποστολή να κάνει βιβλία, περιοδικά, ταινίες, φωτογραφίες, ακόμα και μουσικές συνθέσεις που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη, άμεσα προσπελάσιμα σε όλους μέσω του διαδικτύου. Με δε την ψηφιοποίηση που προϋποθέτει η ανάρτηση όλου αυτού του υλικού στο διαδίκτυο, η Europeana εγγυάται και τη διαφύλαξή του, τουλάχιστον σε "εικονική μορφή", για τις ερχόμενες γενιές.

Στην έκθεση του, με εισηγήτρια τη Helga Trüpel (Πράσινοι, Γερμανία) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση για ακόμα πλουσιότερο και πιο ποιοτικό υλικό αλλά με πλήρη σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων και καλύτερη, αποτελεσματικότερη διαφήμιση της Europeana πανευρωπαϊκά και ιδίως στους νέους. Καλεί δε "Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη μέλη να πάρουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να γεφυρωθεί το έλλειμμα γνώσης που χωρίζει Ευρώπη και ΗΠΑ και να διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση των Ευρωπαίων στην πολιτιστική τους κληρονομιά". Στη γνωμοδότησή της, η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του ΕΚ ζητεί επίσης βελτίωση της πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες καθώς και σειρά τεχνικών και αισθητικών βελτιώσεων στον ιστότοπο.

Σε δηλώσεις της η Helga Trüpel, σημειώνει ότι "επειδή δεν χρηματοδοτείται από διαφημίσεις, η Europeana μπορεί να μη φθάσει ποτέ το Google Books. Ωστόσο από πολιτικής άποψης είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποδείξουμε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί να υλοποιηθεί με δημόσια κονδύλια". "Αν θέλουμε να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και την πολιτισμική ποικιλία, τότε πρέπει να υπερασπιστούμε την Europeana". Έτσι, "πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια για την ψηφιοποίηση αλλά και να διασφαλίσουμε το σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων. Τελικός, πολιτικός στόχος μου είναι να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ προσβασιμότητας για όλους και αποζημίωσης των δημιουργών".