Η Ιταλική κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα εναντίον του YouTube και άλλων δικτυακών υπηρεσιώνΠηγή

ars technica


Οι δικτυακοί τόποι που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να συνεισφέρουν οι ίδιοι το δικό τους περιεχόμενο (user-generated content) μέχρι πρότινος θεωρούσαν ότι ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες από ότι τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Η Ιταλία όμως φαίνεται να είναι η πρώτη από τις Δυτικές χώρες που εφαρμόζει τις συμβατικές μεθόδους ρύθμισης για υποθέσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και παράνομης διακίνησης υλικού. Πιο συγκεκριμένα, η Ιταλική κυβέρνηση ήδη έχει κινηθεί εναντίον αξιωματούχων της Google σχετικά με την ανάρτηση στο YouTube ενός βίντεο που δείχνει μαθητές να κακοποιούν ένα συμμαθητή τους με νοητική υστέρηση, ισχυριζόμενη ότι το Google θα έπρεπε να έχει εμποδίσει την εμφάνισή του μέσα από εσωτερικούς μηχανισμούς έγκρισης του υλικού. Σύμφωνα όμως με τη Wall Street Journal, οι Ιταλοί αναφέρουν ότι οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει να είναι συνυπεύθυνοι τόσο για την πνευματική ιδιοκτησία του περιεχομένου που αναρτάται, όσο και για τυχόν προσβλητικό περιεχόμενο, απαιτώντας κρατικό έλεγχο και αδειοδότηση για τις διαδικασίες τους.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ε.Ε., αλλά και τις Η.Π.Α., οι υπηρεσίες φιλοξενίας του περιεχομένου δεν έχουν καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες τους και δεν υποχρεούνται στην παρακολούθησή του ή την προσαρμογή σε κάποιους κανόνες. Δεν είναι προφανές πώς οι ενέργειες της Ιταλικής κυβέρνησης ταιριάζουν σε αυτό το τοπίο, ειδικά με βάση τους ισχυρισμούς ότι, όχι μόνο δεν αντίκεινται, αλλά αντίθετα προσαρμόζουν τη νομοθεσία στις κατευθυντήριες γραμμές για το οπτικοακουστικό υλικό.

Αρκετά ειδησεογραφικά δίκτυα στις Η.Π.Α. πάντως συσχετίζουν αυτές τις κινήσεις με την ιδιότητα του μεγιστάνα του τύπου που διατηρεί ο Silvio Berlusconi, οι επιχειρήσεις του οποίου ίσως απειλούνται από υπηρεσίες σαν το YouTube. Σύμφωνα με το PBS, ο Berlusconi έχει απευθείας ή δευτερεύοντα έλεγχο του 90% της Ιταλικής τηλεόρασης, ελέγχει το μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο και το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής ταινιών, ενώ έχει ακόμα συμφέροντα σε οικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα των ακινήτων - παράλληλα, έχει κινηθεί νομικά απέναντι σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς σαν τον Economist για δήθεν δυσφήμιση.