Πέντε μεγάλες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας δεσμεύονται να προωθήσουν περισσότερο τις "Cyberellas"Πηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Υπό το καθεστώς της σοβούσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οι θέσεις εργασίας στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), όπως οι τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο αποτελούν αξιόπιστες πηγές ανάπτυξης και είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ εξαρτάται από την προσέλκυση και τη διατήρηση εξειδικευμένων εργαζομένων, ιδίως στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών. Όμως ενώ αναμένεται να υπάρξει έλλειψη 300.000 εξειδικευμένων μηχανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2010 μεταξύ των ειδικών επιστημόνων για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι γυναίκες είναι λιγότερες από 1 στους 5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε στην κατάσταση αυτή το 2007 ενθαρρύνοντας τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου να προσελκύσουν περισσότερες «Σταχτοπούτες της πληροφορικής και των επικοινωνιών», δηλαδή γυναίκες με προσόντα στον τομέα ΙCT. Ως εκ τούτου, πέντε σημαντικές εταιρίες ΤΠΕ θα υπογράψουν σήμερα κώδικα χριστών πρακτικών για τις γυναίκες και τις ΤΠΕ. Τοιουτοτρόπως δεσμεύονται να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε οι τεχνολογικού χαρακτήρα θέσεις εργασίας να καταστούν ελκυστικές για τις γυναίκες εξασφαλίζοντας παράλληλα την αρτιότερη αξιοποίηση και προαγωγή του γυναικείου δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ.

«Η υπογραφή του κώδικα βέλτιστων πρακτικών αποτελεί ένα πρώτο βήμα προόδου ώστε να καταστούν οι θέσεις εργασίας που αφορούν την υψηλή τεχνολογία ελκυστικές για τις κοπέλες και να απασχοληθούν περισσότερες γυναίκες στον τομέα των ΤΠΕ. Συγχαίρω τις εταιρίες που σήμερα έχουν το σθένος και την αποφασιστικότητα να δεσμευθούν υπογράφοντας τον ως άνω κώδικα που θεωρώ ότι θα εμπλουτίσει τον τομέα των ΤΠΕ καθιστώντας τον φιλικότερο για τις γυναίκες,» δήλωσε η κα Viviane Reding, Ευρωπαία Επίτροπος Τηλεπικοινωνιών. «Ωστόσο, ο τομέας των ΤΠΕ μόλις τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί το μέγεθος αυτού του θέματος καθώς και το πόσο σημαντικό είναι να προσελκύσει γυναίκες ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα προσόντων που ήδη αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Ο τομέας των ΤΠΕ στο Βέλγιο βρίσκεται σήμερα παρουσιάζει έλλειψη 10.100 θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα των ΤΠΕ . Οι αντίστοιχες ελλείψεις στην Πολωνία είναι 18.300, στην Ιταλία 2.800 στην Γαλλία 4.300, στην Ισπανία 41.800 και στην Γερμανία φθάνουν τις 87.800! Καλώ τις υπόλοιπες εταιρίες του τομέα ΤΠΕ να ακολουθήσουν το παράδειγμα των προαναφερόμενων εταιριών και να υπογράψουν τον κώδικα για τις γυναίκες και τις ΤΠΕ μέχρι το τέλος του έτους.»

Σήμερα, η Επίτροπος κα Reding παρέστη στην υπογραφή ενός κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τις γυναίκες και τις ΤΠΕ εκ μέρους πέντε ευρωπαϊκών και πολυεθνικών εταιριών: ALCATEL-LUCENT, IMEC, ORANGE-FRANCE TELECOM GROUP, MICROSOFT και MOTOROLA, μετά από τις συνομιλίες που δρομολόγησε η Επίτροπος κατά τη διεθνή ημέρα της γυναίκας του 2008. Ο κώδικας αποσκοπεί στην προσέλκυση κοριτσιών που βρίσκονται στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρηθούν στη θέση τους και να προαχθούν οι γυναίκες που ήδη απασχολούνται στον εν λόγω τομέα μέσω:

  • Της δημιουργίας εργαστηρίων κοριτσιών ή λεσχών ηλεκτρονικών υπολογιστών για κορίτσια όπου οι νέες κοπέλες θα μπορέσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά τη χρήση των ΤΠΕ με τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων, το μιξάρισμα μουσικής ή τον σχεδιασμό επιγραμμικών περιοδικών. Οι εταιρίες που υπέγραψαν τον κώδικα, δηλαδή η IMEC, η Motorola, η Orange και η Microsoft διαθέτουν ήδη δραστήριο τεχνολογικά εργαστήρια για κοπέλες ή θερινούς τεχνολογικούς καταυλισμούς. Ανάλογες λέσχες υπάρχουν επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τη Γερμανία.
  • Της θέσπισης συνοδευτικών προγραμμάτων υποβοήθησης κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας τα οποία να συνδράμουν τις γυναίκες ώστε να παραμείνουν ενημερωμένες σε ό,τι αφορά τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει ήδη στην εταιρία Motorola.
  • Της πρακτικής βοήθειας για την εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Εταιρίες όπως η IMEC παρέχουν ήδη ελαστικό ωράριο εργασίας και δυνατότητα κατ’ οίκον απασχόλησης.
  • Φόρουμ ΤΠΕ για γυναίκες και δίκτυα για την παροχή βοήθειας κατά την αναζήτηση εργασίας, τη χορήγηση επαγγελματικών συμβουλών και την επαγγελματική πλαισίωση. Η Alcatel Lucent θα προάγει την υποστήριξη των σταδιοδρομιών των γυναικών με υψηλό δυναμικό ώστε να εξασφαλίσει την ταχεία επαγγελματική τους ανέλιξη. Η Microsoft και η Motorola εφαρμόζουν επίσης πλήρη προγράμματα για την ανάδειξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις.
  • Του καθορισμού στόχων για την πρόσληψη και την προαγωγή γυναικών σε όλα τα επίπεδα των ΤΠΕ και της παρακολούθησης της επίτευξης των ως άνω στόχων. Η εταιρία Orange που συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που υπέγραψαν τον κώδικα καταβάλλει προσπάθειες για την ενθάρρυνση της πρόσληψης γυναικών με το να κρατά ανοικτές τις διαδικασίες πρόσληψης έως ότου υποβληθεί τουλάχιστον μια γυναικεία υποψηφιότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του εν λόγω κώδικα και θα τον αξιολογήσει σε ένα χρόνο «Τέτοιες καλές πρακτικές θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς στόχους. Ένας πρακτικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να αυξηθεί η αντιπροσώπευση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών του τομέα των ΤΠΕ» δήλωσε η κα Reding. «Σήμερα μόνο 7% των διοικητικών συμβουλίων στις 116 σημαντικότερες εταιρίες ΤΠΕ είναι γυναίκες. Ως εκ τούτου, ας επιδιώξουμε να διπλασιαστεί ο αριθμός αυτός μέχρι το 2015».

Ιστορικό:

Για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά το δυναμικό που αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες της Ευρώπης για τον τομέα των ΤΠΕ, η Επίτροπος κα Reding δρομολόγησε το 2007 την «Πρωτοβουλία Shadowing» (IP/07/305) που πλέον οργανώνεται κάθε έτος. Την ημέρα του Shadowing («ημέρα της σκιώδους παρακολούθησης») νέα κορίτσια έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια επιτυχημένη γυναίκα που απασχολείται στον τομέα των ΤΠΕ (ως μηχανικός, ανώτατο διοικητικό στέλεχος ή πολιτικός) καθόλη τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής ημέρας εργασίας της, να συναντήσουν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες εμπειρογνώμονες του τομέα των ΤΠΕ και να πάρουν μια γεύση του πώς θα αισθανθούν εάν απασχοληθούν στον τομέα των ΤΠΕ. Το 2008 περισσότερα από 100 νεαρά κορίτσια έλαβαν μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία (IP/08/392).

Τον Οκτώβριο του 2008 κατά την παγκόσμια συνάντηση στο φόρουμ των γυναικών για την οικονομία και την κοινωνία στην Deauville, η Επίτροπος κα Reding είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με άλλες γυναίκες ηγέτιδες από τον κόσμο της πολιτικής και της βιομηχανίας που διατύπωσαν το ίδιο αίτημα για περισσότερες γυναίκες με επαγγελματικές ικανότητες στον τομέα των ΙCT («Σταχτοπούτες της πληροφορικής και της επικοινωνίας», MEMO/08/631).

Η υπογραφή σήμερα του κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τις γυναίκες και τις ΤΠΕ συνοδεύτηκε από τη διάλεξη «Οι Σταχτοπούτες της πληροφορικής και της επικοινωνίας» στις Βρυξέλλες κατά την οποία η Επίτροπος κα Reding παρουσίασε σύντομο φιλμ σχετικά με τη διαδικασία σκιώδους παρακολούθησης που έλαβε χώρα στη Λυών το Νοέμβριο του 2008. «οι ΤΠΕ είναι πικάντικες»