Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζουν ότι τα σύγχρονα bar codes σέβονται την προσωπική ζωήΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν τα έξυπνα μικροκυκλώματα - μια παγκόσμια αγορά που αναμένεται να πενταπλασιαστεί εντός της επόμενης δεκαετίας - ενώ παράλληλα να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να απλοποιήσουν την καθημερινή τους ζωή. Υπάρχουν ήδη πάνω από 6 δισεκατομμύρια έξυπνα μικροκυκλώματα - μικροηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να ενσωματωθούν σε ποικίλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, από ψυγεία έως εισιτήρια λεωφορείου. Με την τεχνολογία ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID), μπορούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα αυτόματα, όταν βρεθούν κοντά στις «συσκευές ανάγνωσης» που τα ενεργοποιούν, όταν πιάσουν το ραδιοσήμα τους και ανταλλάξουν δεδομένα με αυτές. Βρίσκονται στις κάρτες που χρησιμοποιούμε για να εισέλθουμε στο γραφείο μας και στις έξυπνες κάρτες πληρωμής των διοδίων στους αυτοκινητόδρομους. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σειρά συστάσεων, ώστε να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό ή την λειτουργία τεχνολογικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν έξυπνα μικροκυκλώματα, σέβονται το βασικό ατομικό δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνεται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη της 14ης Δεκεμβρίου 2007.

«Τα έξυπνα μικροκυκλώματα, ως πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για το μέλλον, μπορούν να απλοποιήσουν τη ζωή ποικιλοτρόπως»: Πρόκειται για καθημερινά αντικείμενα που ξαφνικά γίνονται έξυπνα λόγω της ικανότητάς τους να συνδέονται με ένα δίκτυο και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Σκεφτείτε τα έξυπνα ψυγεία τα οποία σας ενημερώνουν ότι η ημερομηνία λήξης στο γάλα σας έχει περάσει ή τις έξυπνες συσκευασίες τροφίμων που προειδοποιούν τους γονείς για πιθανές αλλεργίες» δήλωσε η κα Viviane Reding, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Υπάρχει σαφές οικονομικό δυναμικό στη χρήση μικροσκοπικών, έξυπνων μικροκυκλωμάτων που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων. Αλλά οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να καταληφθούν εξ απήνης από τη νέα τεχνολογία. Για αυτό το λόγο, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα έντονες συστάσεις προς τη βιομηχανία. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι σε περίπτωση που πρόκειται για τα προσωπικά τους δεδομένα, η προσωπική τους ζωή δεν θα είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε ένα μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Η Επιτροπή ζητά, επομένως, η τεχνολογία ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν την ασφάλεια των δεδομένων τους, και αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η οικονομική επιτυχία. Ούτως ή άλλως, το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια αγοράς έξυπνων μικροκυκλωμάτων θα φτάσει το 35% μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια.»

Τα έξυπνα μικροκυκλώματα ή ραδιοετικέτες πέρα από τον εν δυνάμει έχουν ήδη στην πράξη τεράστιο αντίκτυπο στις επιχειρηματικές εργασίες, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα καταναλωτικά προϊόντα - από πιο αποτελεσματική ανακύκλωση και υγειονομική περίθαλψη έως λιγότερη καθυστέρηση στα διόδια και μικρότερη αναμονή για τις αποσκευές στο αεροδρόμιο. Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις παρακάτω αρχές για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση των έξυπνων μικροκυκλωμάτων, ώστε να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη για αυτές τις αλλαγές:

 

  • Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν εάν τα προϊόντα που αγοράζουν από τα καταστήματα χρησιμοποιούν έξυπνα μικροκυκλώματα ή όχι. Όταν οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα με έξυπνα μικροκυκλώματα, αυτά θα πρέπει να απενεργοποιούνται αμέσως και χωρίς χρέωση στο ταμείο, εκτός και αν ο καταναλωτής επιλέξει να αφήσει το μικροκύκλωμα σε λειτουργία. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν, π.χ. ώστε να αποφευχθεί ο περιττός φόρτος στους πωλητές λιανικής, αλλά μόνο μετά από αξιολόγηση των επιπτώσεων του μικροκυκλώματος στην ιδιωτική ζωή.
  • Οι εταιρίες ή οι δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν έξυπνα μικροκυκλώματα οφείλουν να δίνουν στους πολίτες σαφείς και απλές πληροφορίες, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να αντιληφθούν αν θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδομένα, το είδος των συλεγχθέντων δεδομένων (όπως όνομα, διεύθυνση ή ημερομηνία γέννησης) και για πιο σκοπό. Οφείλουν επίσης να παρέχουν σαφείς ετικέτες για τον προσδιορισμό των συσκευών οι οποίες «διαβάζουν» τις αποθηκευμένες στα έξυπνα μικροκυκλώματα πληροφορίες και να παρέχουν ένα σημείο επαφής από το οποίο οι πολίτες να μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες.
  • Οι ενώσεις και οι οργανισμοί λιανικού εμπορίου πρέπει να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά προϊόντα που περιλαμβάνουν έξυπνα μικροκυκλώματα μέσω ενός κοινού ευρωπαϊκού σήματος, το οποίο θα υποδεικνύει ένα προϊόν χρησιμοποιεί έξυπνο μικροκύκλωμα.
  • Οι εταιρίες και οι δημόσιες αρχές οφείλουν να διεξάγουν αξιολογήσεις των επιπτώσεων στην προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων πριν από τη χρήση έξυπνων μικροκυκλωμάτων. Οι εν λόγω αξιολογήσεις, οι οποίες θα επανεξετάζονται από τις εθνικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή και προστατεύονται επαρκώς.

 

Το 2008 πουλήθηκαν παγκοσμίως 2,2 δισεκατομμύρια ετικέτες RFID, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στα διόδια ή για την αναγνώριση εμπορευματοκιβωτίων - σχεδόν το ένα τρίτο από αυτές στην Ευρώπη. Η αξία της παγκόσμιας αγοράς ετικετών RFID υπολογίζεται ότι ήταν 4 δισεκατομμύρια € το 2008 και ότι θα ανέλθει περίπου στα 20 δισεκατομμύρια € το 2018.

Ιστορικό

Το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση (IP/06/289) σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση των έξυπνων μικροκυκλωμάτων (ή αλλιώς των τεχνολογιών ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων). Με βάση την εν λόγω διαβούλευση, εξέδωσε ανακοίνωση το Μάρτιο του 2007 (IP/07/332), στην οποία αποδείκνυε ότι το κοινό ανέμενε περαιτέρω δράση όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Η σημερινή σύσταση, η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τις βιομηχανίες παραγωγής και χρήσης, από οργανισμούς τυποποίησης, οργανώσεις καταναλωτών, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και συνδικαλιστικές ενώσεις, ανταποκρίνεται σε αυτές τις προσδοκίες και επιδιώκει τη δημιουργία συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία σεβόμενη παράλληλα την ιδιωτικότητα των πολιτών. Τα κράτη μέλη έχουν τώρα στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η σύσταση θα εφαρμοστεί. Εντός τριών ετών η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης του αντίκτυπου σε εταιρίες και σε δημόσιες αρχές που χρησιμοποιούν τα έξυπνα μικροκυκλώματα, καθώς και των επιπτώσεων στους πολίτες.