Έρευνα για τσουνάμι και σεισμούς: συνάντηση στις Βρυξέλλες στις 20 Μαΐου για άντληση διδαγμάτων και τόνωση της συνεργασίαςΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Στο πλαίσιο του SAFER, ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ ερευνητικού έργου, έχει αναπτυχθεί ένα πρωτοποριακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς, το οποίο στηρίζεται στη χαμηλού κόστους τεχνολογία αισθητήρων η οποία χρησιμοποιείται στους αερόσακους των αυτοκινήτων. Ένα άλλο έργο, το DEWS, προετοίμασε το έδαφος για ένα νέο σύστημα προειδοποίησης το οποίο μείωσε κατά δύο τρίτα τον απαιτούμενο χρόνο για την ανίχνευση σεισμικού συμβάντος το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για τσουνάμι στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, η οποία επλήγη πολύ σοβαρά το 2004. Στο πλαίσιο του DEWS αναπτύχθηκε επίσης ένα σύστημα συναγερμού με μηνύματα κειμένου για την μεγιστοποίηση του διαθέσιμου χρόνου διαφυγής των ατόμων. Οι επικεφαλής αυτών και άλλων πέντε καινοτόμων έργων, που χρηματοδοτεί η ΕΕ με στόχο τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών όταν εκδηλώνονται σεισμοί και τσουνάμι, θα συμμετάσχουν σε ημερίδα με θέμα "Κίνδυνος από τσουνάμι στην Ευρώπη – Επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές της έρευνας" που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Καθοριστική θα είναι η συμμετοχή του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτό συντονίζει τις εργασίες για το Παγκόσμιο Σύστημα Συναγερμού και Συντονισμού σε περίπτωση Καταστροφών (GDACS). Θα αντιπροσωπευθεί επίσης η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES). Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θα εξεταστούν περιλαμβάνονται τα εξής:

  • τα διδάγματα από την πρόσφατη καταστροφή στην Ιαπωνία, με παρουσίαση από τον Masahiro Yamamoto της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής της UNESCO
  • η σοβαρότητα των κινδύνων για την Ευρώπη και οι δυνατότητες μετριασμού τους· μελλοντικές προκλήσεις για τους επιστημονικούς κλάδους με αντικείμενο τη μελέτη των σεισμών και των τσουνάμι
  • συγκεκριμένα πεδία στα οποία χρειάζεται περισσότερη έρευνα

"Η έρευνα της ΕΕ για τους σεισμούς και τα τσουνάμι έχει ήδη σημειώσει μεγάλες επιτυχίες στην εξεύρεση καινοτόμων τρόπων βελτίωσης της εκτίμησης των κινδύνων καθώς και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Τα τραγικά συμβάντα της Ιαπωνίας, και προσφάτως της Ισπανίας, υπογραμμίζουν την ανάγκη έντασης των προσπαθειών για την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας πρόβλεψης και αντιμετώπισης αυτών των φονικών φυσικών στοιχείων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι υλικές καταστροφές", δήλωσε η Επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες.

Η ημερίδα θα προσφέρει στους επιστήμονες την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τα κυριότερα ερευνητικά αποτελέσματα και να προσδιορίσουν τα πεδία στα οποία χρειάζεται έρευνα. Θα παρουσιαστούν επίσης οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο έξι χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων (με το ποσό των 16,25 εκατομμυρίων ευρώ) τα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και καλύπτουν τομείς όπως εκτίμηση κινδύνων, νέα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και πρωτόκολλα ταχείας απόκρισης.

Τα έργο SAFER αποτελεί καλό παράδειγμα δοκιμής, σε αστική περιοχή, της πυκνής διασύνδεσης μερικών εκατοντάδων αισθητήρων οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους σε κλάσματα δευτερολέπτου, προβλέποντας το μέγεθος, τη θέση και το δυναμικό πρόκλησης ζημιών των σεισμών και αποστέλλουν σήματα συναγερμού στον πληθυσμό. Μελλοντικός στόχος είναι η αύξηση αυτής της διασύνδεσης ώστε να συμπεριλαμβάνει χιλιάδες αισθητήρες. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί και μέσω του REAKT, του έργου που θα διαδεχθεί το SAFER, το οποίο είναι σήμερα υπό διαπραγμάτευση και στο οποίο, όπως και στο SAFER, αναμένεται να συμμετάσχουν Ιάπωνες και άλλοι διεθνείς εταίροι. Στο SAFER, συμμετείχαν από την Ελληνική πλευρά, το Ινστιτούτο Γεωδυναμικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Σεισμοί στην ανοικτή θάλασσα οι οποίοι αποτελούν το έναυσμα για τσουνάμι της κλίμακας που σημειώθηκε στην Ιαπωνία δεν είναι πιθανό να συμβούν στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι μικρές αποστάσεις από τις ακτές απαιτούν την ύπαρξη ταχέος συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τη σήμανση συναγερμού και την εκκένωση του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό, ένας από τους κύριους μελλοντικούς στόχους της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ θα είναι να καταστούν λιγότερο ευάλωτοι οι πληθυσμοί των παράκτιων περιοχών.

Η στήριξη που παρέχει η ΕΕ στην έρευνα για τους κινδύνους από σεισμούς και τσουνάμι χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά μεγάλο βήμα αποτέλεσε το 6° πρόγραμμα πλαίσιο (2002-2007) όσον αφορά την ανάπτυξη νέων και ταχύτερων μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης και την καλύτερη χαρτογράφηση των κινδύνων και της επικινδυνότητας.