Η Ευρώπη ...οδηγεί την κούρσα της ηλεκτροκίνησηςΠηγή

Ευρωπαϊκή Ένωση


Ερευνητές στη Γερμανία αναπτύσσουν νέα ηλεκτρονικά συστήματα που θα βοηθήσουν τις υποδομές ενέργειας να προσαρμοστούν στην αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μειώσουν τις απώλειες κατά τη μετάδοση. Η ομάδα Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Συσκευών του Ινστιτούτου Fraunhofer ανακάλυψε ότι μια αξιόπιστη πηγή ρεύματος είναι το κλειδί από την πλευρά των υποδομών, οι οποίες αποτελούνται από διάφορους μετασχηματιστές που μειώνουν την τάση, επιτρέποντας τις συσκευές να συνδεθούν στο δίκτυο. Σύμφωνα με τον καθηγητή Lothar Frey «τα δίκτυα μεταφορών και ισχύος θα επεκταθούν πιο έντονα λόγω της ηλεκτροκίνησης, όχι μόνο επειδή τα ηλεκτρικά οχήματα θα χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό, αλλά και γιατί οι μπαταρίες τους θα χρησιμεύσουν και σαν μέσον αποθήκευσης για το δίκτυο. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι ευρύτερα διαθέσιμες, με τη συνεισφορά ενέργειας και από τα νοικοκυριά».

Το ερευνητικό έργο DESERTEC αποσκοπεί στο να δαμάσει την ηλιακή και την αιολική ενέργεια στις ερήμους, κυρίως στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μέσω μεγάλου μήκους καλωδίων υψηλής τάσης ή ακόμα και υπόγειων. Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα στοιχεία και τα καλώδια που χρησιμοποιούνται προς το παρόν θα πρέπει να προσαρμοστούν στο μελλοντικό ενεργειακό μίγμα, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία στη μεταφορά ενέργειας και τις ελάχιστες απώλειες. Μια πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι να χρησιμοποιείται συνεχές ρεύμα για τις μεταφορές σε αποστάσεις πάνω από 500 χιλιόμετρα, οδηγώντας σε μείωση των απωλειών από 40% για το εναλλασσόμενο σε 7%, αλλά αυτό θα απαιτεί και περισσότερους σταθμούς με μετασχηματιστές για να μετατρέπεται η τάση στην εναλλασσόμενη που χρησιμοποιείται από τις οικιακές συσκευές.

Αυτοί οι μετασχηματιστές αναπτύσσονται από το Ινστιτούτο Fraunhofer, σε συνεργασία με τη Siemens Γερμανίας, χρησιμοποιώντας φτηνές κυψέλες ημιαγωγών, οι οποίες δε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με τη συμβατική τεχνολογία μετάδοσης συνεχούς ρεύματος σε υψηλή τάση. Για να προστατευτούν οι κυψέλες από πιθανές βλάβες, που θα οδηγούσαν και σε δυσλειτουργία τον αντίστοιχο υποσταθμό, μια που οι κυψέλες είναι τοποθετημένες σε σειρά, οι ερευνητές αναπτύσσουν καινοτόμα υλικά και στοιχεία, ώστε να απαιτείται μελλοντικά λιγότερη ενέργεια για τη λειτουργία τους.