Ο κυκλοφοριακός θόρυβος είναι επικίνδυνος για την υγεία σας: ποιες λύσεις υπάρχουν για τις πυκνοκατοικημένες πόλειςΠηγή

Chalmers University


Ο κυκλοφοριακός θόρυβος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος επηρεάζει την υγεία στο μεγαλύτερο βαθμό. Ωστόσο η νομοθεσία σχετικά με την ηχορρύπανση είναι ανεπαρκής. Μια νέα έκθεση δείχνει το πώς μπορούν να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία. Είναι αλήθεια ότι είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν αρκετά μέσα σε πυκνοκατοικημένες πόλεις.

Οι περισσότεροι από εμάς δεν γνωρίζουμε ότι τα αυτοκίνητα σήμερα παράγουν τόσο πολύ θόρυβο εξωτερικά, όπως και πριν από 40 χρόνια. Ωστόσο, τα βαρέα οχήματα έχουν γίνει κάπως πιο ήσυχα. Ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται σε ηχορρύπανση στις πόλεις μας παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ο κυκλοφοριακός θόρυβος συνδέεται σήμερα με προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το στρες, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο και η καρδιακή νόσος.

"Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική βάση για την αξιολόγηση έχει διευρυνθεί σημαντικά. Ωστόσο, η νομοθεσία για την προστασία των κατοίκων από ανθυγιεινά επίπεδα θορύβου είναι εντελώς ανεπαρκής", σημειώνει ο Tor Kihlman, Ομότιμος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Ακουστικής στο Chalmers.

Το περασμένο φθινόπωρο, οι Tor Kihlman και Wolfgang Kropp εγκαινίασαν μια συνάντηση μεταξύ διεθνών εμπειρογνωμόνων από την αυτοκινητοβιομηχανία, τα πανεπιστήμια και κυβερνητικούς οργανισμούς στο Ίνσμπρουκ, για να συζητήσουν τις τεχνικές δυνατότητες για την επίτευξη καλύτερων αστικών περιβαλλόντων.

Δεν υπάρχει απλή τεχνική λύση για την επίλυση του προβλήματος του κυκλοφοριακού θορύβου - ούτε στην πηγή ούτε για την αποφυγή του θορύβου από το να φτάσει στα αυτιά. Προκειμένου να επιτευχθούν βελτιώσεις, απαιτούνται συντονισμένες δράσεις από όλους τους εμπλεκομένους, ωστόσο σήμερα απουσιάζει ένας τέτοιος συντονισμός δράσεων. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων είναι ασαφής, αναφέρει ο Tor Kihlman.

"Πολλά από τα μέτρα που απαιτούνται είναι ιδανικά για την εφαρμογή σε πυκνοκατοικημένες πόλεις. Συχνά έρχονται σε συμφωνία με ό,τι απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ορίστε μερικά διπλά οφέλη που πρέπει να επισημάνουμε", προσθέτει ο καθηγητής, συνεχίζοντας με τρία παραδείγματα: η προμήθεια ήσυχων δημοσίων μεταφορικών μέσων, η μειωμένη ταχύτητα και η χρήση των κτιρίων ως αποτελεσματικά ηχοπετάσματα, μέσω της καλής πολεοδομίας.

Η νέα έκθεση περιγράφει τα πρώτα βήματα που απαιτούνται, σε πολιτικό επίπεδο, για την κοινωνία ώστε να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής μείωσης των επιπτώσεων στην υγεία, που προκαλούνται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

"Τα προβλήματα με τον κυκλοφοριακό θόρυβο από τους δρόμους δεν μπορούν να επιλυθούν ικανοποιητικά, μόνο με τη λήψη ενεργειών στην πηγή του θορύβου, τουλάχιστον όχι με την προβλεπόμενη τεχνολογία. Ως εκ τούτου, η έκθεση καλύπτει επίσης σχεδιαστικά και κατασκευαστικά μέτρα. Αλλά οι σημερινές μέθοδοι μέτρησης και περιγραφής των εκπομπών θορύβου δεν είναι ούτε επαρκείς ούτε κατάλληλες από την πλευρά των πολιτών που εκτίθενται σε αυτόν", καταλήγει ο Kihlman.