Ο χάρτης της ζωής


Ο χάρτης της ζωής

Αυτό το βίντεο μάς φέρνει κοντά σε μια συσκευή ιατρικών εξετάσεων, της οποίας η ιδέα βασίζεται στη σωματιδιακή φυσική των αρχών του 20ού αιώνα και δείχνει πώς οι θεωρητικές προβλέψεις των φυσικών και των μαθηματικών σχετικά με τα ποζιτρόνια εξελίχθηκαν στο πιο δυνατό όπλο ενάντια στον καρκίνο, την τομογραφία ποζιτρονικών εκπομπών ( Positron Emission Tomography - PET). Τα μυστικά αυτής της εξέτασης αποκρυπτογραφούνται από τους ειδικούς που την εφαρμόζουν - πρόκειται για την καταπληκτική ιστορία του πώς η καταστροφή υποατομικών σωματιδίων μπορεί να δώσει σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών τη δυνατότητα να αποφύγουν ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις, ειδικά σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες, όπως η υπολογιστική τομογραφία ακτίνων X (X-ray Computed Tomography). Μια ιστορία ρίσκων, ελπίδων και επιστήμης αιχμής, όπως τη ζουν οι γιατροί, αλλά και οι ασθενείς.

Pin It