Βιοποικιλότητα, περιβάλλον και θαλάσσια φύκηΚώστας Καρπούζης: Πώς ορίζεται η έννοια της βιοποικιλότητας και γιατί είναι τόσο σημαντική για τον άνθρωπο; Ποιες πτυχές και δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα;

Κώστας Καρπούζης: Σύμφωνα με εργασία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Conservation Biology, 118 από τις 146 εμπόλεμες συρράξεις των τελευταίων πενήντα χρόνων συνέβησαν σε απειλούμενες περιοχές ή με μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με τη βιοποικιλότητα. Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών των περιοχών, κυρίως στην Αφρική και τη ΝΑ Ασία, ήταν η παρουσία νερού, καλλιεργήσιμου εδάφους και άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών και άρα ήταν επόμενο να αποτελέσουν «μήλο της Έριδος» για γειτονικούς πληθυσμούς -- μπορούμε να μιλάμε για μια εποχή «οικολογικών πολέμων»

Κώστας Καρπούζης: Τα φύκη έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και στον εντοπισμό του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και σαν πρόταση για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Πώς ακριβώς επηρεάζονται τα φύκη από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη;
Τα θαλάσσια φύκη ή φυτά που φύονται στις στέπες, και επομένως δεν θα απαιτούσαν τη χρήση ήδη καλλιεργούμενων για σίτιση εκτάσεων, έχουν προταθεί για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή βιοντίζελ, οδηγώντας σε επενδύσεις από τεράστιες εταιρίες καυσίμων, όπως η Exxon Mobil. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχίες ότι η εντατική καλλιέργεια φυκών για αυτό το σκοπό μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυντική σε αέρια του θερμοκηπίου, όπως το άζωτο, από άλλες καλλιέργειες και σίγουρα από άλλες πηγές καυσίμων. Μήπως τελικά τα βιοκαύσιμα δεν ανταποκρίθηκαν στην αρχική τους υπόσχεση;

Κώστας Καρπούζης: Είναι πραγματικά ο άνθρωπος η μεγαλύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα ή η μείωσή της μπορεί να είναι ένα περιοδικό φαινόμενο που δεν εξαρτάται από τον άνθρωπο;

Κώστας Καρπούζης: Τι μπορούμε να περιμένουμε από τον ορισμό του 2010 σαν διεθνές έτος βιοποικιλότητας; Πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για το θέμα μέσα στο ζοφερό οικονομικό και κοινωνικό τοπίο;