NewsΗ Ευρώπη επενδύει στην έρευνα με αντικείμενο τη φωτονική ώστε να επισπευσθεί η μετάβαση στην ευρυζωνικότητα

Πηγή:
Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεκατρία ερευνητικά έργα με αντικείμενο τη φωτονική εγκαινιάζονται στο πεδίο των ευρυζωνικών δικτύων ινών υψηλής ταχύτητας με στόχο να αναπτυχθούν τεχνολογίες οι οποίες θα προσφέρουν στα σπίτια υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου, δηλαδή πάνω από 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο. Τα έργα επελέγησαν το 2010 από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, οι οποίες μαζί καταβάλουν για τα έργα συνολικό ποσό 22,3 εκατ. €. Τα ερευνητικά έργα θα διαρκέσουν επί διετία έως τριετία. Η προσφορά πρόσβασης σε ταχεία και υπέρ ταχεία ευρεία ζώνη σε κάθε ευρωπαίο έως το 2020 και η ενδυνάμωση των επενδύσεων σε ευρωπαϊκή έρευνα με αντικείμενο την τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν καίριας σημασίας στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη.

Η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Neelie Kroes δήλωσε: "Αισθάνομαι πολύ ευτυχής για την απογείωση της έρευνας στην τεχνολογία που αφορά την επίτευξη υπερυψηλών ταχυτήτων διαδικτύου στα σπίτια και στις επιχειρήσεις 500 εκατ. ευρωπαίων. Μια τέτοια τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ικανοποίηση των αναγκών της Ευρώπης σε ευρεία ζώνη στον απώτερο χρονικό ορίζοντα". Όλα τα ερευνητικά έργα θα εστιαστούν στον τρόπο με τον οποίο κατασκευαστικά μέρη (π.χ. πομποδέκτες, ενισχυτές και δρομολογητές) και συστήματα ΤΠ θα μπορέσουν να προσφέρουν ταχύτητες 1Gigabit/δευτερόλεπτο και άνω στον συνδρομητή στο σπίτι, ενώ παράλληλα θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος για υπερταχεία ευρεία ζώνη. Αντικειμενικός σκοπός είναι επομένως να αναπτυχθεί η τεχνολογία που θα προσφέρει στους πελάτες ταχύτερη υπηρεσία χωρίς επιπλέον κόστος.

Η Επιτροπή συμβάλλει κατά ένα τρίτο στη χρηματοδότηση των έργων, ενώ το υπόλοιπο κόστος καλύπτουν εθνικά ιδρύματα. Η κοινή προσέγγιση καθιστά ικανές τις συμμετέχουσες χώρες να αναπτύσσουν πολύ ταχύτερα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας με οπτικές ίνες, καθώς οι από κοινού προσπάθειες μπορούν να δημιουργήσουν κρίσιμη μάζα για την αποδοτικότερη αφομοίωση από την αγορά. Τα δεκατρία μεμονωμένα ερευνητικά έργα συνιστούν την πρωτοβουλία Piano+, η οποία αποτελεί έργο ERANET+ εντασσόμενο στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FP7).

Παραδείγματα έργων

Το έργο ADDONAS στοχεύει στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας για κινητό βίντεο και εφαρμογές πραγματικού χρόνου όπως υπολογιστικά νέφη, βελτιστοποιώντας την τεχνολογία μεταγωγής για υπερταχέα ευρυζωνικά κυκλώματα. Αυτό θα επιτρέψει να αποστέλλεται ο φόρτος δεδομένων μόνο όπου χρειάζεται, εξαλείφοντας επομένως τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις κατά την λειτουργία του δρομολογητή. Παράλληλα, η υπόψη τεχνολογία θα στοχεύει στη μείωση, κατά ποσοστό άνω του 50%, των συνολικών δαπανών για ενέργεια που καταβάλουν οι φορείς εκμετάλλευσης και οι χρήστες.

Για να καταστεί δυνατή υπερυψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, το έργο ALOHA στοχεύει στην αναβάθμιση της ικανότητας μετάδοσης των ευρυζωνικών ημιαγωγών (δηλ. οπτικών λέιζερ). Στόχος είναι να βελτιωθούν οι επιδόσεις σε ταχύτητες μετάδοσης 10 Gigabit/δευτερόλεπτο και άνω, και να επισπευσθεί η μετάβαση των ταχύτερων κατασκευαστικών μερών λέιζερ στη μαζική αφομοίωση από την αγορά.

Το έργο TUCAN στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογίας χαμηλού κόστους συντονίσιμων πομποδεκτών (δηλ. λέιζερ των οποίων μπορεί να μεταβληθεί το μήκος κύματος λειτουργίας), που θα είναι ικανή να επιτύχει τους στόχους λοσον αφορά το κόστος του δικτύου πρόσβασης, ενώ θα διατηρούνται υψηλές επιδόσεις και θα μειωθούν οι απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος. Τα τρέχοντα δίκτυα έχουν μελετηθεί για λέιζερ σταθερού μήκους κύματος σε επίπεδα κόστους χαμηλότερα από 10 € ανά λέιζερ, αυτά όμως δεν έχουν μελετηθεί για να χειρίζονται υψηλές ταχύτητες δεδομένων (1 έως 10 Gigabit/δευτερόλεπτο) ανά πελάτη, όπως θα απαιτηθεί στα υπερταχέα δίκτυα πρόσβασης.

Το έργο SEPIANet στοχεύει στην ανάπτυξη οπτικών κατασκευαστικών μερών, ενοτήτων και υποσυστημάτων για μελλοντικά προϊόντα πρόσβασης βασιζόμενα σε τεχνολογία ενσωματωμένων ηλεκτρο-οπτικών καρτών τυπωμένων κυκλωμάτων που θα μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος και θα αυξήσει την ενεργειακή απόδοση και το εύρος ζώνης, πράγμα που δεν είναι σήμερα δυνατό στα σύγχρονα, βασιζόμενα στον χαλκό, συστήματα δικτύων πρόσβασης.

Ιστορικό

Η φωτονική είναι στρατηγική τεχνολογία που αποτελεί κινητήρια δύναμη της καινοτομίας σε πολλούς κλάδους όπως οι επικοινωνίες (συμπεριλαμβανομένης της υπερταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο), ο φωτισμός και οι ιατρικές εφαρμογές.

Η υπερταχεία ευρυζωνική πρόσβαση καθίσταται όλο και πιο σημαντική στην Ευρώπη, καθώς πολλαπλασιάζεται η ζήτηση για υπηρεσίες που απαιτούν περισσότερο εύρος ζώνης. Οι νέες υπηρεσίες ψυχαγωγίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HD) ή τριών διαστάσεων (3D), η μεταφόρτωση μουσικής ή ταινιών βίντεο σε έξυπνα τηλέφωνα και οι μονάδες βιντεοδιασκέψεων, απαιτούν πολύ ταχύτερο διαδίκτυο από εκείνο που είναι εν γένει διαθέσιμο στην Ευρώπη.Το θέαμα μιας όμορφης γυναίκας ερεθίζει τα πολεμικά ένστικτα των ανδρών, λένε οι ψυχολόγοι

Πηγή:
Scientific American

Ακριβώς όπως τα ζώα μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα κέρατα ή τις οπλές τους για να επιδείξουν ηρωισμό και να εντυπωσιάσουν ένα θηλυκό-πιθανό ταίρι, έτσι και οι άντρες μπορεί να προβούν σε πιο επικίνδυνες πράξεις στο θέαμα μιας όμορφης γυναίκας ή, έστω, μιας φωτογραφίας της. Ο δρ. Lei Chang, καθηγητής ψυχολογίας στο Chinese University του Hong Kong, ερεύνησε αν τα όπλα, ή όσα αντικείμενα σχετίζονται με τους εξοπλισμούς, έχουν την ίδια σαγηνευτική αξία όπως τα κέρατα ή η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, επιτρέποντας στους «πολεμιστές» να υπερισχύσουν των πιο φιλήσυχων αρσενικών στον κυνήγι ενός θηλυκού. Αντίστοιχα, στις πράξεις σεξουαλικής βίας ή λεηλασίας, η συμπεριφορά των στρατιωτών μοιάζει αρκετά με τις σεξουαλικές επιδρομές ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες χιμπατζήδων – θα μπορούσαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τελικά να εξαρτώνται από την ευκαιρία που προσφέρουν στα αρσενικά να συνευρεθούν με τα θηλυκά, ανεξάρτητα από το αν αυτά συναινούν ή όχι;

Για να μελετήσει αυτά τα ερωτήματα, ο Change έδειξε φωτογραφίες γυναικών σε άνδρες και συνέκρινε τα αποτελέσματα που είχαν οι φωτογραφίες πάνω στις πεποιθήσεις τους σχετικά με τον πόλεμο και τις γνωσιακές διεργασίες που σχετίζονται με αυτόν. Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Personality and Social Psychology Bulletin”, αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην επίδειξη των φωτογραφιών και την έκφραση θετικών απόψεων για τον πόλεμο – αυτή η συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε σε άνδρες που είδαν φωτογραφίες λιγότερο εμφανίσιμων γυναικών ή σε γυναίκες, όταν αυτές έβλεπαν φωτογραφίες εμφανίσιμων ή όχι ανδρών. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, η σχέση πολέμου και ζευγαρώματος πρέπει να αποτελεί ένα εξελικτικό κατάλοιπο από την εποχή πριν το Homo Sapiens, το οποίο εξηγεί γιατί ακόμα παρατηρούνται σε αντίστοιχες καταστάσεις, φαινόμενα σεξουαλική βίας και λεηλασίας.Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα πρωτοπορούν και βραβεύονται από το Υπουργείο Παιδείας

Πηγή:
Εκπαιδευτήρια Δούκα

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Θεσμού "Αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" απένειμε Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας για το έτος 2011 στους Εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων Δούκα για το έργο "Ο Μαθητικός Υπολογιστής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία". Στόχος της δράσης του Υπουργείου Παιδείας είναι η αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία, ως βάση για τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και την δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας.

Στην ειδική τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011, τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διακρίθηκαν ανάμεσα από 860 συμμετοχές άλλων σχολείων ολόκληρης της χώρας με την καινοτόμο πρόταση που αφορά στην αξιοποίηση του Μαθητικού Υπολογιστή στην εκπαίδευση. Οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου εφαρμόζουν με επιτυχία ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο είναι επηρεασμένο από τις αρχές του «Σχολείου του Μέλλοντος». Μετά από πολυετείς έρευνες και πιλοτικές εφαρμογές, η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται, από τη Δ’ Δημοτικού μέχρι και τη Γ’ Γυμνασίου, από τον Μαθητικό Υπολογιστή, ένα χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο που προσφέρει αναβαθμισμένες και δημιουργικές δυνατότητες με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Μαζί με την αρωγή των εκπαιδευτικών, σε ρόλο συμπαραστάτη και καθοδηγητή στη γνώση, οι μαθητές αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνολογία στην Εκπαίδευση και βιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε ένα πιο ευχάριστο, δημιουργικό, χρήσιμο και αποτελεσματικό περιβάλλον.Οι ορμόνες "ταλαιπωρούν" και τους μελλοντικούς πατέρες

Πηγή:
Scientific American

Οι εγκυμονούσες γυναίκες δεν είναι τα μόνα μέλη μιας οικογένειας με ορμονικές διαταραχές, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Mayo Clinic Proceedings – σύμφωνα με τις ερευνήτριες Sandra Berg και Katherine Wynne-Edwards του Πανεπιστημίου Queen’s στο Οντάριο, οι μελλοντικοί πατέρες «ταλαιπωρούνται» και αυτοί στο διάστημα που διαρκεί η εγκυμοσύνη. Το πείραμά τους περιελάμβανε 23 άνδρες των οποίων η σύζυγος ή σύντροφος βρισκόταν στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και άλλους 14 που δε σχετίζονταν με κάποια εγκυμοσύνη, σαν ομάδα ελέγχου. Οι ερευνήτριες έπαιρναν συστηματικά δείγματα σάλιου και μετρούσαν τα επίπεδα ορμονών όπως η τεστοστερόνη, η κορτιζόλη, μια ορμόνη που σχετίζεται με το άγχος, και η οιστραδιόλη, μια ορμόνη που έχει βρεθεί να επηρεάζει τη μητρική συμπεριφορά όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά και σε άλλα, ανώτερα ή όχι, θηλαστικά.

Σύμφωνα με τη δρ. Wynne-Edwards, οι άνδρες που περίμεναν να γίνουν γονείς εμφάνισαν χαμηλότερες συγκεντρώσεις τεστοστερόνης και κορτιζόλης, ενώ η οιστραδιόλη ήταν ανιχνεύσιμη στο σάλιο τους πιο συχνά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας επιβεβαιώνουν και επεκτείνουν τα αποτελέσματα παλιότερων ερευνών που έδειχναν τις ορμονικές αλλαγές των ανδρών που περιμένουν να γίνουν γονείς, αλλά περιορίζονταν στις αλλαγές στα επίπεδα τεστοστερόνης και κορτιζόλης, χωρίς να εξετάζεται η οιστραδιόλη, η οποία φαίνεται να αυξάνεται ακόμα περισσότερο αμέσως μετά τη γέννα των παιδιών τους. Το επόμενο ερώτημα στο οποίο θέλουν να απαντήσουν οι ερευνητές σχετίζεται με το αν οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν και τη φυσιολογία των νέων πατέρων.Το Famelab International μιλά και πάλι ...Ελληνικά

Πηγή:
openscience.gr, New Scientist

Η Κύπρια βιολόγος Μυρτάνη Πιερή είναι η νικήτρια του διεθνούς διαγωνισμού για την επικοινωνία της επιστήμης Famelab International που γίνεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του επιστημονικού φεστιβάλ του Cheltenham στην Αγγλία – αυτή είναι η πρώτη φορά που ο διαγωνισμός έχει ...άρωμα γυναίκας και η δεύτερη που ο νικητής μιλά ελληνικά (περσινός νικητής ήταν ο Έλληνας μηχανικός Βασίλης Γρηγοριάδης). Η Μυρτάνη είναι διδάκτωρ μοριακής βιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ερευνά τους βιολογικούς παράγοντες που οδηγούν συγκεκριμένες οικογένειες στην Κύπρο να εκδηλώνουν νεφρική ανεπάρκεια. Οι κριτές του διαγωνισμού, η διευθύντρια του φεστιβάλ Kathy Sykes, ο επιστήμονας, δημοσιογράφος και συγγραφέας Roger Highfield και ο Γιώργος Ζαρκαδάκης, επέλεξαν τη συγκεκριμένη παρουσίαση λόγω του συνδυασμού σαφήνειας, περιεχομένου και χαρισματικότητας, αφού μιλούσε για κάτι που είναι οικείο στους περισσότερους από εμάς, αλλά εμφάνισε πλευρές του φαινομένου που μας είναι άγνωστες.

Το δεύτερο βραβείο πήγε στην Karen Lavi (Ισραήλ) που μίλησε για τα «έξυπνα» φάρμακα που «σβήνουν» την ανθρώπινη μνήμη, ενώ στην τρίτη θέση ήρθε ο Mahmoud Abu-khedr από την Αίγυπτο, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα γυροσκόπιο για να μιλήσει μεταφορικά για την πρόσφατη επανάσταση στη χώρα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που οι εθνικοί διαγωνισμοί Famelab, που διεξάγονται από τα κατά τόπους γραφεία του British Council και νικητές των οποίων ήταν οι συμμετέχοντες στο Famelab International, διεξήχθη και σε χώρες του Αραβικού κόσμου, αλλά και στο μακρινό Χονγκ Κονγκ.