NewsΠρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Cluster Ambassador από τo gi-Cluster και το si-Cluster

Πηγή:
epixeiro.gr

Θέσεις πρακτικής άσκησης στη Γαλλία μέσω του προγράμματος Cluster Ambassador, προκηρύσσουν το gi-Cluster και το si-Cluster, στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας με το Cap Digital για την ψηφιακή δημιουργική βιομηχανία και το Aerospace Valley για την αεροδιαστημική, αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος "gi-Cluster Ambassador", ο ασκούμενος θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί για 4-6 μήνες σε ένα διεθνές περιβάλλον, στην καρδιά της ευρωπαϊκής ψηφιακής και δημιουργικής βιομηχανίας, στο Cap Digital στο Παρίσι. Θα εμβαθύνει σε θέματα που άπτονται της συγκεκριμένης βιομηχανίας, αποκτώντας σφαιρική γνώση και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι κύριες αρμοδιότητες του ασκούμενου είναι:

 • η χρήση της διαθέσιμης χαρτογράφησης σε Ελλάδα και Γαλλία για το προσδιορισμό πιθανών συνεργασιών μεταξύ των μελών των δυο Cluster
 • ο σχεδιασμός και υλοποίηση της καμπάνιας προώθησης των μελών του gi-Cluster στο Cap Digital και το αντίστροφο
 • η διοργάνωση B2B συναντήσεων για την εξερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας μεταξύ των μελών των των δυο Cluster
 • ο εντοπισμός είτε κάποιου υπάρχοντος χρηματοδοτικού προγράμματος (όπως το Horizon2020 και το Eurostars) είτε κάποιου δομημένου ερευνητικού ή βιομηχανικού project, στο οποίο θα μπορούσαν τα δυο clusters να συμμετάσχουν από κοινού
 • η διευκόλυνση της συνεργασίας με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο του προγράμματος "si-Cluster Ambassador", ο ασκούμενος θα εργαστεί για 4-6 μήνες σε ένα διεθνές περιβάλλον, στην καρδιά της ευρωπαϊκής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, στο Aerospace Valley στην Τουλούζη. Παράλληλα, θα εμβαθύνει σε θέματα που άπτονται της συγκεκριμένης βιομηχανίας, αποκτώντας σφαιρική γνώση και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι κύριες αρμοδιότητες του συμμετέχοντα θα είναι:

 • η χρήση της διαθέσιμης χαρτογράφησης σε Ελλάδα και Γαλλία για το προσδιορισμό πιθανών συνεργασιών μεταξύ των μελών των δυο Cluster
 • ο σχεδιασμός και υλοποίηση της καμπάνιας προώθησης των μελών του si-Cluster στο Aerospace Valley και το αντίστροφο
 • η διοργάνωση B2B συναντήσεων για την εξερεύνηση ευκαιριών συνεργασίας, στοχεύοντας κυρίως σε μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το Horizon2020 και το Eurostars
 • η αναγνώριση πιθανών γαλλοελληνικών συνεργασιών είτε σε κάποιο υπάρχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα όπως το Horizon2020 και την ESA είτε σε κάποιο δομημένο ερευνητικό ή βιομηχανικό project
 • ο εντοπισμός πιθανών calls όπου μπορούν να συμμετέχουν από κοινού τα δυο clusters και συνεισφορά στη συγγραφή των προτάσεων αυτών
 • η διευκόλυνση της συνεργασίας με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα
 • η εξερεύνηση και δημιουργία νέων ευκαιριών σε άλλους τομείς του ICT (Augmented reality, serious gaming, δημιουργικό περιεχόμενο, μικροηλεκτρονική, κλπ) μεταξύ των ελληνικών cluster και του Aerospace Valley 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ψυχαγωγικές & δημιουργικές τεχνολογίες και εφαρμογές καθώς και στις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ η γνώση γαλλικής θα θεωρηθεί προτέρημα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 17 Ιουλίου 2015 - Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω email. Τα προγράμματα "gi-Cluster Ambassador" και "si-Cluster Ambassador" υλοποιούνται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 10-18 Οκτωβρίου 2015 - Κάνοντας τις ιδέες πράξη χάρη στον προγραμματισμό

Πηγή:
Europe Code Week

Σημειώστε αυτές τις ημερομηνίες: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 10-18 Οκτωβρίου 2015 - Κάνοντας τις ιδέες πράξη χάρη στον προγραμματισμό

Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τις εκδηλώσεις σας τώρα! Στις 10-18 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Εκατομμύρια παιδιά, νέοι, έφηβοι, ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής θα συμμετάσχουν για άλλη μια φορά σε εκδηλώσεις και μαθήματα σε όλη την Ευρώπη για τους κώδικες προγραμματισμού.

«Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι καίριας σημασίας για μια γνήσια ψηφιακή ενιαία αγορά και μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον τρόπο οικοδόμησης του όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένου κόσμου. Οι δεξιότητες αυτές δεν αφορούν μόνο τον προγραμματισμό υπολογιστών, αλλά και την καλύτερη επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα που απαιτούνται για την απασχόληση σήμερα και στο μέλλον», αναφέρει ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Σκοπός είναι να καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να δώσουν ζωή στις ιδέες, να προβληθεί καλύτερα ο προγραμματισμός, να απομυθοποιηθούν οι δεξιότητες αυτές, και να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα που το επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις. Σχολεία, παιδιά, προγραμματιστές, νεαροί ενήλικες, γονείς, δάσκαλοι, επιχειρήσεις μπορούν τώρα να αρχίσουν να σχεδιάζουν την εκδήλωσή τους για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού» και να την τοποθετήσουν στον χάρτη codeweek.eu. Ο Alessandro Bogliolo, επικεφαλής της ομάδας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού που αποτελείται από 90 εθελοντές, δήλωσε: «Από την απαρχή του κόσμου, καταφέραμε πολλά πράγματα χρησιμοποιώντας την πέτρα, το σίδερο, το χαρτί και το μολύβι που μεταμόρφωσαν τη ζωή μας. Σήμερα ζούμε σε μια διαφορετική εποχή όπου ο κόσμος μας διαμορφώνεται ψηφιακά. Σε διαφορετικές εποχές υπάρχει ζήτηση για διαφορετικές θέσεις εργασίας και διαφορετικές δεξιότητες. Κατά την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού» θέλουμε να προσφέρουμε σε κάθε Ευρωπαίο τη δυνατότητα να δει τι ακριβώς είναι ο προγραμματισμός και να διασκεδάσει με αυτόν. Ας μάθουμε προγραμματισμό για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας».

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μια κίνηση που υλοποιείται μέσω εθελοντών που προωθούν τις ψηφιακές δεξιότητες στις χώρες τους ως πρέσβεις της Εβδομάδας Προγραμματισμού. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2013 από τους νεαρούς συμβούλους για το ψηφιακό θεματολόγιο. Πέρσι πάνω από 150.000 άτομα συμμετείχαν σε 4.200 εκδηλώσεις σε 36 χώρες εντός και εκτός της Ευρώπης.

Ως μέρος της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού και άλλες ανεξάρτητες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως του προγραμματισμού, διάφορων στοχευμένων ομάδων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή εμπειρογνωσία στο πλαίσιο μελλοντικών πρωτοβουλιών για τις δεξιότητες και την κατάρτιση και θα αναπτύξει μια στρατηγική για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού;

 • Παιδιά/έφηβοι/ενήλικες μπορούν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για τον προγραμματισμό και να διοργανώσουν τις δικές τους εκδηλώσεις για να μοιραστούν τις γνώσεις τους.
 • Προγραμματιστές μπορούν να διοργανώσουν εργαστήρια σε σχολεία, ανοιχτά εργαστήρια (hack spaces) ή κοινοτικά κέντρα
 • Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν προγραμματισμό μπορούν να διοργανώσουν μαθήματα προγραμματισμού, να κοινοποιήσουν τα προγράμματα των μαθημάτων τους και να διοργανώσουν εργαστήρια για τους συναδέλφους τους
 • Εκπαιδευτικοί που δεν διδάσκουν προγραμματισμό μπορούν να διοργανώσουν σεμινάρια ή να προσκαλέσουν τους γονείς ή τους μαθητές να ανταλλάξουν γνώσεις για τον προγραμματισμό
 • Γονείς μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο προγραμματισμού
 • Επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μπορούν να φιλοξενήσουν εργαστήρια προγραμματισμού, να διαθέσουν εκπαιδευτές από το προσωπικό τους , να διοργανώσουν διασκεδαστικά δρώμενα προγραμματισμού για μαθητές ή να προσφέρουν χορηγίες για εκδηλώσεις προγραμματισμού
 • Κάθε άτομο που συμμετέχει σε δραστηριότητα προγραμματισμού μπορεί να μιλήσει για την εμπειρία του και να εμπνεύσει κι άλλους!

Γιατί πρέπει να μάθουμε προγραμματισμό;

Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο που επηρεάζεται από την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας. Ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε, πραγματοποιούμε αγορές και σκεφτόμαστε έχει μεταβληθεί δραματικά. Για να παρακολουθούμε αυτές τις ταχείες αλλαγές και να κατανοούμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, πρέπει όχι μόνο να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η τεχνολογία, αλλά και να αναπτύσσουμε δεξιότητες και ικανότητες, που θα διευκολύνουν την προσαρμογή μας στον τρόπο ζωής σε αυτήν τη νέα εποχή.

Μαθαίνοντας προγραμματισμό μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα, να διερευνήσουμε νέες ιδέες και να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα, είτε από επαγγελματικό ενδιαφέρον είτε απλώς και μόνο για να διασκεδάσουμε. Μπορούμε επίσης να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητά μας και να συνεργασθούμε με υπέροχους ανθρώπους κοντά μας και σε όλο τον κόσμο.

Οι βασικές ικανότητες προγραμματισμού θα είναι επίσης αναγκαίες για πολλές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον. Για το 90% των επαγγελμάτων σήμερα απαιτούνται ορισμένες ικανότητες στον τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον, οι επαγγελματίες του τομέα των ΤΠΕ αποτελούν κομβικό πυλώνα του σύγχρονου εργατικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη ζήτηση να αυξάνεται ετησίως κατά 3% και τον αριθμό των πτυχιούχων πληροφορικής να μην μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ως εκ τούτου, πολλές θέσεις εργασίας για ΤΠΕ μένουν κενές, παρά το υψηλό επίπεδο ανεργίας στην Ευρώπη. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε σωστά το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μπορεί να έχουμε έλλειψη μέχρι και 825.000 επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ έως το 2020.

Ιστορικό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού προσέλκυσε την υποστήριξη κινημάτων προγραμματισμού και εκπαίδευσης όπως τα CoderDojo και RailsGirls, καθώς και σημαντικών εταιρειών τεχνολογίας και πληροφορικής, που επιδιώκουν να εξοικειώσουν εκατομμύρια παιδιά με τον προγραμματισμό διοργανώνοντας για παράδειγμα εργαστήρια επίδειξης, αναπτύσσοντας εργαλεία εκμάθησης και συμβάλλοντας στην εκπαίδευση δασκάλων.

Στο πλαίσιο του μεγάλου συνασπισμού για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας, η Microsoft, η Google, η Telefonica, η Liberty Global και το Facebook ανέλαβαν από κοινού με το δίκτυο EU School την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία κωδικοποίησης, ενώ πολλοί ακόμα εταίροι του μεγάλου συνασπισμού διοργανώνουν εκδηλώσεις κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού.

Μετά τη δημοτικότητα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού, το 2015 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά η Αφρικανική Εβδομάδα Προγραμματισμού. Η Αφρικανική Εβδομάδα Προγραμματισμού, η οποία διοργανώνεται από μια σύμπραξη πολλών ενδιαφερομένων μερών, θα πραγματοποιηθεί σε 10 αφρικανικές χώρες, και αναμένεται να περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 εκδηλώσεις προγραμματισμού για παιδιά και ενήλικες σε ολόκληρη την ήπειρο.

 Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Πηγή:
Ίδρυμα Μποδοσάκη

Με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους Έλληνες επιστήμονες, στην καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής και βιομηχανικής έρευνας και στην καταπολέμηση της «διαρροής εγκεφάλων» από την Ελλάδα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει ένα καινούργιο πρόγραμμα επιχορήγησης νέων διδακτόρων για εξειδίκευση σε ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων.

Οι επιχορηγούμενοι θα είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που δεν έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής. Θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα προκειμένου να εκτελέσουν ένα ερευνητικό έργο διετούς διάρκειας σε μία από τις συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με πεπειραμένο Επιβλέποντα Ερευνητή στην Επιχείρηση.

Για το έτος 2015 προσφέρονται επτά ερευνητικά έργα, τα οποία περιγράφονται εδώ στα Ελληνικά και εδώ στα Αγγλικά. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έλθουν απ’ ευθείας σε επικοινωνία με τους Επιβλέποντες Ερευνητές των έργων στις Επιχειρήσεις, προκειμένου να καθοριστεί αν υπάρχει ενδιαφέρον για συνεργασία και από κοινού υποβολή ερευνητικής πρότασης προς το Ίδρυμα.

Για κάθε έργο θα υποβληθεί στο Ίδρυμα μία μόνον πρόταση, από κοινού από τον/την υποψήφιο/η Επιχορηγούμενο/η και τον Επιβλέποντα Ερευνητή της Επιχείρησης. Κάθε πρόταση υποβάλλεται στο Ίδρυμα ηλεκτρονικά υπό μορφή ενός ενιαίου αρχείου pdf, με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bodossaki.gr. Για το έτος 2015, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων κατόπιν παράτασης είναι η 20ή Σεπτεμβρίου 2015.Καλύτερος νέος Αρχιτέκτονας Υπολογιστών διεθνώς ο Χρίστος Κοζυράκης

Πηγή:
tech.in.gr

Η κύρια διεθνής επαγγελματική ένωση Επιστημόνων Πληροφορικής απένειμε την φετινή ανώτατη παγκόσμια τιμητική διάκριση για νέους Αρχιτέκτονες Υπολογιστών στον Χρίστο Κοζυράκη. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπότροφος του ΙΤΕ, ο κος Κοζυράκης τιμήθηκε με το Βραβείο Maurice Wilkes της ACM για την συνεισφορά του στην τεχνολογία των μνημών (transactional memory). Την διάκριση αυτή είχε αποσπάσει το 2010 ένας ακόμα απόφοιτος της Κρήτης, ο κος Ανδρέας Μόσχοβος.

Το Βραβείο Wilkes απονέμεται κατ' έτος από το 1998, από τη διεθνή Ένωση για τις Υπολογιστικές Μηχανές (Association for Computing Machinery - ACM) για εξέχουσα συνεισφορά στην Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών. Φέτος, το Βραβείο Maurice Wilkes απονεμήθηκε στον Χριστόφορο (Χρίστο) Κοζυράκη, για την εξέχουσα συνεισφορά του στην σχεδίαση και ανάλυση αποδοτικών συστημάτων συγχρονισμού διεργασιών μέσω δοσοληψιών (Transactional Memory - ΤΜ). Τα συστήματα ΤΜ είναι ένας νέος τρόποςπαράλληλου προγραμματισμού ο οποίος θεωρείται πολλά υποσχόμενος από πολλούς ερευνητές. 

Ο Χρίστος Κοζυράκης αποφοίτησε το 1996 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, λαμβάνοντας το πτυχίο της Επιστήμης Υπολογιστών, όντας το 1995-96 υπότροφος του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Στη συνέχεια έκανε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley απ' όπου έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα το 2002, και έκτοτε διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Stanford, στην Καλιφόρνια, όπου τώρα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής. 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει παράδοση στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, από το 1985, σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας που σήμερα συμμετέχει στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια ανάπτυξης της επόμενης γενιάς υπολογιστών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων για τα data center του μέλλοντος. 

Ο Μανόλης Κατεβαίνης, καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ εξέφρασε τα θερμά συγχαρητήριά του για την δεύτερη αυτή βράβευση έλληνα επιστήμονα: «Συγχαίρουμε θερμά τον Χριστόφορο Κοζυράκη φέτος, όπως και τον Ανδρέα Μόσχοβο πριν πέντε χρόνια, για την επάξια διεθνή αναγνώριση των μεγάλων συνεισφορών τους στην Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, και είμαστε υπερήφανοι που 2 από τους 18 μέχρι σήμερα κορυφαίους νέους αρχιτέκτονες υπολογιστών του κόσμου είναι Έλληνες και μάλιστα απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και τέως υπότροφοι του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.»

 • Για δεύτερη φορά στα 18 χρόνια της ιστορίας του, το Βραβείο Maurice Wilkes απονέμεται σε Έλληνα αρχιτέκτονα υπολογιστών: Το 2010, το βραβείο αυτό είχε κερδίσει ο Ανδρέας Μόσχοβος, για θεμελιώδεις συνεισφορές στον τομέα της πρόβλεψης αλληλεξαρτήσεων μνήμης. Ο Ανδρέας Μόσχοβος είναι επίσης απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας λάβει το Πτυχίο (1990) και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1992) από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Π.Κ., και όντας τότε (1990-92) μεταπτυχιακός υπότροφος του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Στη συνέχεια έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα (1998) από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin στο Madison, και σήμερα είναι Καθηγητής της Μηχανικής Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά.

Το Βραβείο Maurice Wilkes απονέμεται κάθε χρόνο στη διάρκεια του Ετήσιου Διεθνούς Συμποσίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (ISCA) της ACM. Το 42ο συμπόσιο διεξάγεται φέτος στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου και έγινε πριν λίγες ημέρες η απονομή του βραβείου στον Χρίστο Κοζυράκη. 

Η Αρχιτεκτονική είναι ο τομέας εκείνος της Επιστήμης και Μηχανικής των Υπολογιστών που ασχολείται με την εσωτερική δομή και οργάνωση των υπολογιστών και των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

 Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων

Πηγή:
Παρατηρητήριο για την Κρίση

Το Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων με θέμα «Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν επιστημονικά άρθρα σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της κρίσης σε κράτη- μέλη της Ευρωζώνης, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, την ανάδειξη των θεσμικών αδυναμιών της Ευρωζώνης, τη διερεύνηση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών μεταρρυθμίσεων ή/και των πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε επίπεδο τόσο κρατών - μελών όσο Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωζώνης.

Τα άρθρα θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή και τα οκτώ καλύτερα θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο των εργασιών του Τρίτου Ετήσιου Συνεδρίου του Παρατηρητηρίου για την Κρίση, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Δεκέμβριο του 2015 στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου. Επίσης, τα τέσσερα καλύτερα άρθρα θα βραβευτούν με χρηματικά βραβεία ως εξής: 1.000,00 ευρώ για το πρώτο, 750,00 ευρώ για το δεύτερο και από 500,00 ευρώ για το τρίτο και το τέταρτο άρθρο. Η ανακοίνωση των άρθρων που θα βραβευθούν θα πραγματοποιηθεί μετά την παρουσίασή τους και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής: Φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Γλώσσα κειμένων: Ελληνική. Έκταση: έως 5.000 λέξεις (στον αριθμό των λέξεων συμπεριλαμβάνονται υποσημειώσεις και παραρτήματα, αλλά όχι η βιβλιογραφία)

Προδιαγραφές κειμένων-λοιπά δικαιολογητικά: Τα κείμενα θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη περίληψη (300 λέξεων) και λέξεις κλειδιά (έως πέντε) και να υποβληθούν σε αρχείο word. Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο ο τίτλος του άρθρου, το όνομα, η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα. Τα κείμενα δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί αλλού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, την αίτηση συμμετοχής, το επιστημονικό κείμενο καθώς και σαρωμένο ένα επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Βεβαίωση Παρακολούθησης  Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  crisisobservatory@eliamep.gr.

Σημαντικές ημερομηνίες:

 • έως 30 Σεπτεμβρίου 2015: υποβολή δικαιολογητικών (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, έγγραφο που πιστοποιεί την ιδιότητα) και κειμένων
 • 20 Νοεμβρίου 2015: ενημέρωση των συγγραφέων των οκτώ καλύτερων άρθρων
 • Δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2015: παρουσίαση των επιστημονικών άρθρων στο Τρίτο Ετήσιο Συνέδριο του Παρατηρητηρίου για την Κρίση