NewsΤο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ξεκινά τις εργασίες του

Πηγή:
Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Ίνστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για την τόνωση της καινοτομίας στην Ευρώπη, σηματοδοτεί την έναρξη των δραστηριοτήτων του με τη διεξαγωγή της πρώτης συνεδρίασης του πρόσφατα διορισμένου διοικητικού συμβουλίου του. Πριν από τη συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται σήμερα στη Βουδαπέστη, έδρα του Ινστιτούτου, θα τελεστούν επίσημα εγκαίνια παρουσία, μεταξύ άλλων, του ούγγρου πρωθυπουργού Ferenc Gyurcsány, του προέδρου της Επιτροπής José Manuel Barroso, και του αρμόδιου για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας επιτρόπου Ján Figel'.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την επίσημη έναρξη των εργασιών του ΕΙΤ σήμερα», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso. Το ΕΙΤ, προσελκύοντας και διατηρώντας τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό από όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, θα προσφέρει σπουδαία προστιθέμενη αξία στο ερευνητικό και καινοτομικό τοπίο της ΕΕ. Θα γίνει φυτώριο νέων ιδεών και θα βοηθήσει να γίνουν πράξη οι καινοτομικές ιδέες. Η δημιουργία του αποτελεί ορόσημο για την κατάκτηση της πέμπτης ελευθερίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας της γνώσης. Η συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου έχει ζωτική σημασία, επειδή, για παράδειγμα, το χάσμα του 85% περίπου που χωρίζει την ΕΕ από τις ΗΠΑ οφείλεται στην απουσία Ε&Α χρηματοδοτούμενης από επιχειρήσεις εξηγεί . Με την παρόδο του χρόνου το ΕΙΤ θα συμβάλει στην προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, στη γεφύρωση του χάσματος όσον αφορά τη χρηματοδότηση από επιχειρήσεις και θα φέρει το ποσοστό του ΑΕγχΠ που δαπανάται στην Ε&Α πιο κοντά στο στόχο του 3% που έθεσαν μόνα τους κράτη μέλη.»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας κ. Ferenc Gyurcsányδήλωσε: «Το ταλέντο και η γνώση είναι «φυσικοί πόροι» ή «πρώτες ύλες» που υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Με τη βοήθεια του ΕΙΤ θα μπορέσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά παρά ποτέ άλλοτε, έτσι ώστε να ωφεληθεί ο κάθε πολίτης της ΕΕ.»

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ με σκοπό την προώθηση της αριστείας στην ευρωπαϊκή καινοτομία και την εξεύρεση νέων λύσεων για μείζονα προβλήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ή η επόμενη γενιά τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του, το ΕΙΤ στελεχώθηκε με ένα απόλυτα ανεξάρτητο, υψηλού επιπέδου διοικητικό συμβούλιο. Είναι αρμόδιο για τη χάραξη του στρατηγικού προσανατολισμού του ΕΙΤ και για την επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής βάσης του ΕΙΤ, των λεγόμενων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας. Τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα και διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα στο χώρο της καινοτομίας ανώτατου επιπέδου (IP/08/1220).

Κατά την πρώτη συνεδρίαση στη Βουδαπέστη, το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να λάβει διάφορες σημαντικές αποφάσεις, καθοριστικές για τη λειτουργία του ΕΙΤ, μεταξύ άλλων, θα εκλέξει τον πρόεδρό του και τα τέσσερα υπόλοιπα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο θα συζητήσει για τις πρώτες ενέργειές του με σκοπό την επιλογή των δύο τριών πρώτων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας πριν από τις αρχές του 2010.

Εκτός από τον ούγγρο πρωθυπουργό Ferenc Gyurcsány, τον πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel Barroso και τον αρμόδιο για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας επίτροπο Ján Figel', στη συνεδρίαση θα παραστούν επίσης ο πρόεδρος της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών Jósef Pálinkás, ο υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, αρμόδιος για θέματα έρευνας και ανάπτυξης, Károly Molnár, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η υπουργός Ανώτατης Παιδείας και Έρευνας και εκπρόσωπος της γαλλικής προεδρίας Valérie Pécresse, καθώς και ο αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης επίτροπος László Kovács.Η κλιματική αλλαγή ανησυχεί τους Έλληνες περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους

Πηγή:
Ευρωβαρόμετρο

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που ανακοινώθηκε σήμερα, οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και μάλιστα σε βαθμό αρκετά υψηλότερο από τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες βαθμολογούν το πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των κλιματικών αλλαγών ως "πολύ σημαντικό" (βαθμολογία 7-10) σε ποσοστό 95%, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ-27 είναι 75%, ενώ το 82% των Ελλήνων απάντησε πως δε θεωρεί ότι η σοβαρότητα του προβλήματος έχει μεγαλοποιηθεί (ΕΕ-27: 65%).

Παράλληλα, στην ερώτηση σχετικά με το ποιο θεωρούν το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο ο κόσμος γενικά, οι Έλληνες έβαλαν το κλίμα και την επισιτιστική κρίση στις δύο πρώτες απαντήσεις τους σε ποσοστά που φτάνουν το 90%, πολύ υψηλότερο από το 65% του μέσου όρου της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά στις προσπάθειες αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, οι Έλληνες εντοπίζουν σημαντική υστέρηση σε σχέση με όσα πρέπει να γίνουν από την πλευρά των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών (97%), βγάζουν "κίτρινη κάρτα" στο κοινωνικό σύνολο σε ποσοστό που φτάνει το 78%, αλλά όχι και στους ίδιους, καθώς σχεδόν 3 στους 4 θεωρούν ότι έχουν λάβει μέτρα που στοχεύουν στο να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της έρευνας, 7 στους 10 Έλληνες έχουν μειώσει την κατανάλωση νερού στο σπίτι τους, ενώ 4 στους 10 έχουν επιλέξει φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Αντίθετα, διαχωρίζουν τα απορρίματα για ανακύκλωση μόλις σε ποσοστό 55% (ΕΕ-27: 76%) και αρνούνται να αλλάξουν το αυτοκίνητό τους, προτιμώντας ένα μοντέλο που ρυπαίνει λιγότερο (6%, ΕΕ-27:18%)

Σαν κύριο λόγο αποτροπής των πολιτών από το να λάβουν περισσότερα μέτρα, οι Έλληνες υποδεικνύουν την άρνηση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και βιομηχανιών να το κάνουν πρώτες σε ποσοστό 60%, (ΕΕ-27: 42%) και ομολογούν ότι δεν είναι αρκετά πληροφορημένη ως προς το τι μπορούν να κάνουν σε ποσοστό πάνω από το 50%. Ακόμα, σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους δεν πιστεύει ότι η αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς μπορεί να επηρεάσει τις κλιματικές αλλαγές, ενώ το ποσοστό των Ευρωπαίων που δεν ενδιαφέρονται για το πρόβλημα αγγίζει το 10% (Ελλάδα: 1%)

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 26.000 Ευρωπαίους (1.000 Έλληνες) την άνοιξη του 2008 με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων.Έλληνες blogger 'ποστάρουν' στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πηγή:
nikosvasilakos.gr, ndigital.in.gr

Οι 50 Έλληνες μπλόγκερ στο Ευρωκοινοβούλιο ενημέρωσαν τους Έλληνες και ξένους ευρωβουλευτές για όλα όσα τους απασχολούν αλλά και το τι πιστεύουν σε σχέση με την ανωνυμία στο Internet και τα μπλογκ.

"Είμαστε ενεργοί πολίτες, λέμε τη γνώμη μας, αφιερώνουμε χρόνο στο διάλογο. Δεν είμαστε ανώνυμοι. Στα μπλογκ υπάρχει ψευδωνυμία, όχι ανωνυμία και ας μην ξεχνάμε ότι την 'Ελληνική Νομαρχία' την έγραψε ο Ανώνυμος ο Έλληνας. Η ανωνυμία στο Internet είναι δικαίωμα, το ίδιο ισχύει και στα μπλόγκ. Είναι δικαίωμα του κάθε μπλόγκερ να γράφει επώνυμα ή ανώνυμα".

"Μας προβληματίζει πολύ ο έλεγχος για τον οποίο ενδιαφέρονται τα θεσμικά όργανα", δήλωσε ο κ.Σ.Λαμπρινίδης, επικεφαλής της ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο, "γι' αυτό θέλουμε να διατηρήσουμε το δικαίωμα του χρήστη και του μπλόγκερ στην ανωνυμία, επειδή έτσι πιστεύουμε ότι προστατεύουμε την ελεύθερη έκφραση. Προστατεύουμε το δικαίωμα του καθενός να μην διώκεται, επειδή έγραψε την γνώμη του στο Internet".

Η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.Μ.Ματσούκα έδωσε τα βασικά ερεθίσματα της συζήτησης θέτοντας ερωτήματα στους bloggers για την θέση τους σχετικά με την ανωνυμία στο διαδίκτυο και τον τρόπο έκφρασης μέσω του blogging.

Στη συνέχεια οι 50 bloggers παρακολούθησαν συζήτηση με τον κ.T.Bunyan (Statewatch Director), τον κ.B.Henrion, εκπρόσωπο του FFII (www.ffii.org), την κ.S.in't.Veld από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και την Επιτροπή ζητημάτων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τον κ.P.Hustinx υπεύθυνο για την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Ε.Ε. και τον κ.M.Rottenberg από την EPIC (www.epic.org).

"Η ελληνική μπλογκόσφαιρα είναι ο νέος δημόσιος χώρος. Ήρθε να αντικαταστήσει τα πολιτικά-αθλητικά-φιλολογικά καφενεία. Είναι σημαντικό για την ελευθερία του ιντερνετικού λόγου να προστατευθεί, να ενισχυθεί και να διευρυνθεί η ελληνική μπλογκόσφαιρα" δήλωσαν στους Έλληνες Ευρωβουλευτές οι 50 Έλληνες μπλόγκερ.

Τη δεύτερη ημέρα συναντήθηκαν με συνεργάτες του Έλληνα Επιτρόπου κ. Σ. Δήμα καθώς και εκπροσώπους της ομάδας εργασίας της κομισιόν για τα προσωπικά δεδομένα.

Δείτε το βίντεο:
Έμφαση στην Έρευνα και Τεχνολογία στις νέες δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ

Πηγή:
www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα

Την έναρξη των πρώτων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ) ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικά για τη νέα περίοδο, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα "Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική - Φάση 2", με στόχο τη διάχυση της τεχνογνωσίας, την αναβάθμιση των παραγωγικών διαδικασιών και τη δημιουργία ισχυρών δικτύων μεταξύ της βιομηχανίας, του ερευνητικού ιστού και των παγκόσμιων αγορών, ώστε να επιτευχθεί μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βιώσιμο οικοσύστημα ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της μικροηλεκτρονικής. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία cluster επιχειρήσεων μικροηλεκτρονικής στην Πάτρα.

Επιπλέον, για την ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση "Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις" (voucher for SMEs), προκειμένου να υποστηριχθούν οι τεχνολογικές ανάγκες των ΜΜΕ και να διευκολυνθούν στην αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών από ενδιάμεσους φορείς καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά Κέντρα, κ.ά).

Τέλος, το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί και άλλες δράσεις στον τομέα της Έρευνας & Τεχνολογίας που αφορούν την προετοιμασία νέων Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας, διακρατικές διμερείς συνεργασίες, καθώς και συμμετοχή ελληνικών φορέων σε Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (JTI) και σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA-NET).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" περιλαμβάνει ακόμη δράσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και τη δημιουργία ζωνών υποδοχής σκαφών σε εμπορικούς λιμένες καθώς και δράσεις στον τομέα της Ενέργειας (υλοποίηση του αγωγού αερίου υψηλής πίεσης προς Αλιβέρι, επέκταση του δικτύου διανομής από Οινόφυτα έως Χαλκίδα και εγκατάσταση συστήματος διανομής για βιομηχανικούς καταναλωτές στην Εύβοια, σταθμός συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρεβυθούσα, κ.ά.).

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007- 2013 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα του ΥΠΑΝ (Μεσογείων 56 Αθήνα, τηλέφωνο 801 11 36300).

Λέξεις - κλειδιά:


Ευρωπαϊκή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών με χρονικό ορίζοντα το 2020

Πηγή:
Ευρωπαϊκή ένωση

Αναζητώντας τις βέλτιστες στρατηγικές για την ενίσχυση της πρωτοπορίας της Ευρώπης στην έρευνα και την καινοτομία των ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών) κατά την επόμενη δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση. Η βιομηχανία, οι εμπειρογνώμονες σε θέματα ΤΠΕ, οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό θα συμβάλουν στην κατάστρωση νέας στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ, η οποία θα γνωστοποιηθεί το επόμενο έτος. Σκοπός είναι να πρωτοστατεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ, ιδίως οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, στον αγώνα για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοικτή μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2008.

«Δεδομένου ότι οι ΤΠΕ συνιστούν την κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία, η Ευρώπη πρέπει να προσελκύσει επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των ΤΠΕ καθώς και τα λαμπρότερα μυαλά και τις καλύτερες ιδέες. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στα θέματα της ενέργειας, της υγείας και της γήρανσης που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν εάν αξιοποιήσουμε τις λύσεις που προσφέρουν οι ΤΠΕ» δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ κα Viviane Reding, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Η διαβούλευση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για μια ολοκληρωμένη στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ΤΠΕ που θα καταθέσω επίσημα στις αρχές του επόμενου έτους».

Η διαβούλευση αποτελεί μέρος της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόσφατη έκθεση εμπειρογνωμόνων που εκπονήθηκε με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό της Φινλανδίας κ. Esko Aho (MEMO/08/430), στην οποία επισημαίνεται σειρά καίριων αδυναμιών της έρευνας και καινοτομίας των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Ευρώπη υστερεί τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και στην ένταση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία: το 33% των δαπανών για έρευνα και καινοτομία από τις αναπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη κατευθύνεται σήμερα στις ΤΠΕ, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από 25%, ιδίως λόγω του μεγάλου κατακερματισμού. Εξάλλου, το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά ΤΠΕ ανέρχεται σε 32%, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν κατακτήσει μόνο το 22% της παγκόσμιας αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις με μία ‘άνευ προκαταλήψεων’ ανασκόπηση της στρατηγικής της για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ. Η διαβούλευση αφορά τα εξής τρία κύρια ερωτήματα:

  1. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ; Καθώς συνεχίζεται η επανάσταση των ΤΠΕ, ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητες της Ευρώπης για έρευνα και καινοτομία;
  2. Με ποιο τρόπο και σε ποια πεδία θα πρέπει η Ευρώπη να επιδιώκει πρωτοπορία; Η Ευρώπη πρωτοστατεί βιομηχανικώς και τεχνολογικώς σε καίρια πεδία, όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα ενσωματωμένα συστήματα. Με ποιον τρόπο είναι δυνατό να ενισχυθούν τα πλεονεκτήματα σε αυτά τα πεδία και ποια είναι τα νέα πεδία όπου θα πρέπει να επιδιωχθεί πρωτοπορία;
  3. Ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας πολιτικής για να πρωτοστατήσει η Ευρώπη στις καινοτομίες ΤΠΕ; Με ποιο τρόπο είναι δυνατό να ενοποιηθεί η πολιτική έρευνας ώστε να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή αγορά για καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ; Με ποιόν τρόπο είναι δυνατόν να προσαρμοστούν τα συμπληρωματικά πεδία άσκησης πολιτικής - όπως η τυποποίηση, τα καθεστώτα αδειοδότησης και πνευματικής ιδιοκτησίας - ώστε να ενισχυθεί η έγκαιρη εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων;